03
07 2019
756

Promovarea avantajelor și beneficiilor statutului de AEO

Ieri, 2 iulie 2019, s-a desfășurat o sesiune de informare cu privire la avantajele și beneficiile statutului de Agent Economic Autorizat (AEO), la care au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri ce dețin statutul de AEO, dar și cei interesați de simplificarea procedurilor vamale. Evenimentul a fost organizat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID) și contribuția Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI). Sesiunea a avut drept scop informarea companiilor implicate în comerțul internațional de mărfuri despre avantajele statutului AEO, care permit reducerea costurilor și a timpului necesar vămuirii, precum și sporirea securității în traficul transfrontalier. Prezent la eveniment, Iurie Ceban, director interimar al Serviciului Vamal, a menționat că facilitarea comerțului reprezintă o prioritate a Serviciului Vamal, fapt pentru care sunt implementate proceduri de declarare simplificate a mărfurilor, noi mecanisme de facilitare a traficului transfrontalier, precum și acordarea mai multor beneficii agenților economici care se conformează cadrului normativ în vigoare. Printre mecanismele implementate deja de către autoritatea vamală a RM în vârful piramidei se situează, cu siguranță, statutul de AEO, care conferă oricărui agent economic un statut facilitat la efectuarea operațiunilor vamale datorită conformării voluntare la respectarea legislației. În același context, Iurie Ceban s-a referit la Procedurile simplificate, care reprezintă un alt element-cheie în facilitarea comerțului prin reducerea formalităților și controalelor vamale. Una dintre cele mai utilizate este procedura de vămuire la domiciliu, ce permite ca mărfurile să fie vămuite direct la sediul agentului economic sau în alte locuri de încărcare sau de descărcare acceptate de organul vamal, fapt ce reduce termenii de vămuire şi costurile legate de deplasare şi staționare în terminalele vamale, fiind exclusă și interacțiunea fizică cu funcționarii vamali. Moldova este lider regional în dezvoltarea și implementarea statutului AEO. Programul nostru sprijină recunoașterea reciprocă a statutului AEO dintre Moldova și vecinii săi. AEO face parte din suportul continuu pe care Programul USAID îl acordă Serviciului Vamal și reprezintă un factor important în avansarea comerțului regional și al integrării, a subliniat Duglas Muir, directorul Programului USAID, în cuvântul de salut către cei prezenți la sesiune. Suntem convinși că acest eveniment va consolida parteneriatul dintre Serviciul Vamal și mediul de afaceri. La rândul său, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova continuă să susțină exportatorii prin organizarea sesiunilor de instruire în cadrul Academiei Exportatorilor pe lângă CCI. În acest context, au fost organizate mai multe seminare pentru AEO și brokerii vamali, fiind promovat Standardul European SM EN 16992:2017 ce cuprinde criteriile de competență și calificare profesională în domeniul vamal, a menționat Natalia Calenic, vicepreședintele CCI a RM. În cadrul sesiunii participanții au fost informați cu privire la cerințele față de AEO, procedura de obținere a acestui statut, beneficiile AEO din perspectiva mediului de afaceri și a Programului USAID, precum și s-au familiarizat cu istorii de succes ale agenților economici ce dețin statutul respectiv. La eveniment au participat specialiști din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, experți ai Programului USAID Reforme Structurale în Moldova și ai CCI a RM. Această primă sesiune de informare face parte dintr-o campanie de comunicare pro-AEO, sprijinită de Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, care include în total șase evenimente similare, inclusiv patru la nivel regional, precum și promovarea AEO în presa națională. Recomandăm să consultați și: Statutul de Agent Economic Autorizat Procesul de autorizare a statutului de Agent Economic Autorizat în Republica Moldova Autoevaluarea și identificarea riscurilor în procesul de autorizare a AEO Valoarea în vamă Suplimentar.


via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.