01
07 2021
206

Protecția consumatorilor: controalele efectuate în trimestrul I

În trimestrul I al anului curent, Agenția Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a efectuat 96 de controale din cele 101 planificate cu grad înalt de risc în domeniul de competență metrologit și supraveghere a pieței privind produsele nealimentare, potrivit informației   cu privire la realizarea Planului anual de acțiuni al Agenției.
 
Ca rezultat al verificărilor, în cadrul a 53 de controale (55% din total) au fost depistate neconformități. Pentru 47 de controale au fost aplicate măsuri juridice și înaintate recomandări pentru înlăturarea neregulilor stabilite, iar în cazul a 6 verificări încălcările au fost soluționate în timpul controalelor.

 

De asemenea, în cazul a 29 de controale, ceea ce reprezintă 30,2% din totalul celor efectuate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, fiind depistate încălcări cu grad sporit de risc.

 

Potrivit datelor, ponderea controalelor efectuate în primele trei luni ale anului curent asupra agenților cu un grad înalt de risc indică о diminuare cu 9,8% față de perioada similară din anul precedent.

 

Totodată, Agenția a oferit 2804 consultații, cu o diminuare cu 11,3% față de indicatorul înregistrat în aceiași perioadă din anul 2020.

 

Planul anual de acțiuni la nivel de organ de control pentru APCSP a fost elaborat în baza Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător.

 

Соnfоrm planului anual consolidat de control, pentru anul 2021 аu fost planificate 486 controale de stat în domeniile de competență, la agenții economici activitățile cărora prezintă un grad sporit de risc, reieșind din rezultatele controalelor precedente, subiectele petițiilor/sesizărilor examinare, serviciile oferite consumatorilor etc. Ulterior, prin HG nr. 936/2020, competența în domeniul securității și sănătății în muncă, inclusiv cele 82 de controale planificate în acest sens, au fost transmise Inspectoratului de Stat al Muncii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.