09
04 2021
382

Protecția consumatorilor în anul 2020: calitatea serviciilor prestate

Pe parcursul anul precedent, Agenția Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (APCSP) a înregistrat și examinat 1400 petiții, dintre care 1126 au parvenit direct de la consumatori; 274 au fost remise de alte autorități; 307 – readresate altor autorități pentru soluționare conform competențelor, alte 1043 au fost examinate din oficiu, fiind transmis răspuns petiționarului, iar 50 au fost examinate prin control inopinat, se spune în Raportul privind activitatea de protecție a consumatorilor pentru anul 2020 recent publicat de autoritate.
 
În document este menționat că pe cale amiabilă au fost soluționate 121 petiții, în care agenții economici au reparat prejudiciul cauzat consumatorului, inclusiv restituind contravaloarea produselor neconforme. Totodată, cazuri de prejudiciu cauzat vieții/sănătății provocate de produse defectuoase nu au fost sesizate.

 

Potrivit raportului, subiectele frecvent reclamate țin de servicii prestate, fiind recepționate 645 petiții (micro finanțare, refuzul rambursării banilor pentru biletele avia din cauza anulării zborului, deservire tehnică auto, transport de pasageri taxi, comunale, telecomunicații, turistice, imobiliare, comerț online, reparații telefoane, mobilă, locuințe).

 

Totodată, a fost înregistrat un număr mare de reclamații privind produsele nealimentare - 458, iar altele 197 vizează serviciile de comerț și se referă la refuzul de a presta serviciul, neeliberarea bonului fiscal, refuzul de a prezenta registrul de reclamații, preț majorat, practici comerciale incorecte, lipsa indicatorului de preț etc.

 

Fiind responsabilă de supravegherea respectării legislației cu privire la drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, pe parcursul anului 2020, în cadrul examinării petițiilor APCSP a examinat 223 contracte reclamate de consumatori sub aspectul prezenței clauzelor abuzive (creditare nebancară, investiții în construcții, fabricare la comandă/reparații). Neconformități s-au constatat în 157 contracte examinate, respective, au fost încheiate 157 acte de constatare a clauzelor abuzive, dintre care 6 au fost transmise în instanța de judecată.

 

În același timp, la linia telefonică a consumatorului au apelat pe parcursului anului precedent 8940 consumatori, care semnalau încălcări admise de către comercianți ce țin de produsele industriale, serviciile prestate, produsele de alimentare/ alimentație publică, regulile de comerț și mijloacele de măsurare.

Apelurile telefonice au parvenit din toate raioanele țării, în topul celor 20 localități fiind: Chișinău - 6796, Bălți - 533, Cahul - 216, Hîncești – 88, Căușeni - 85, Edineț – 85 etc.

În raport se mai menționează că în domeniul produselor nealimentare și serviciilor (inclusiv turistice), metrologiei legale, jocurilor de noroc, Agenția a realizat 361 activități de informare, precum și 35 vizite consultanță. În cadrul activităților de informare au primit consultanță 13505 de persoane.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.