20
03 2019
692

Protecția datelor cu caracter personal: 326 de controale în anul 2018

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a examinat, pe parcursul anului trecut, 326 materiale de control, dintre care 245 au fost în baza plângerilor subiecților de date cu caracter personal, iar 81 - în baza solicitărilor de autorizare a transmiterii transfrontaliere de date cu caracter personal. Datele sunt incluse în Raportul de activitate a instituției pentru anul 2018. Menționăm că, potrivit art. 19 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, Centrul este învestit cu competențe de control al conformității prelucrării acestor date. Potrivit Raportului, numărul controalelor s-a diminuat cu 41 față de anul 2017, când s-au înregistrat 367 verificări. Analiza comparativă în raport cu statistica anului precedent relevă că, în perioada anului 2018, s-a constatat o diminuare nesemnificativă a numărului controalelor, datorită faptului realizării de către subiecți a drepturilor sale prevăzute în art. 12-18 ale Legii, inclusiv a dreptului de acces la datele cu caracter personal direct față de operatori. Acest fapt denotă creșterea nivelului de cunoaștere a drepturilor de către subiecții de date, precum și sporirea conștientizării importanței domeniului protecției datelor de către toţi actorii implicaţi. În anul 2018, verificările asupra conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal au fost inițiate în situații concrete, după epuizarea de către subiectul de date a căii de acces, ori în cazul în care operatorul a refuzat, nemotivat, să se conformeze prevederilor legale. În același timp, se atestă o majorare a numărului de controale inițiate în baza solicitărilor de autorizare a transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal, în anul 2018 fiind înaintate 81 solicitări față de 52 în anul 2017. Potrivit raportului, în anul 2018, în calitate de măsuri de constrângere, s-au aplicat: • suspendarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal – 16 cazuri • distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate cu încălcarea prevederilor legale –27 cazuri • încetarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal – 4 cazuri. Totodată, pe parcursul anului 2018 au fost întocmite 92 procese-verbale cu privire la contravenție, fiind constatate 191 fapte contravenționale, cauzele fiind expediate spre examinare instanţei de judecată competente, conform prevederilor Codului contravenţional. Notă: La 25 mai 2018 a intrat în vigoare ultimul act din pachetul legislativ de acte europene din domeniul protecției datelor cu caracter personal — Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.