Știri

Raportul privind executarea fondurilor AOAM în anul 2013 este aprobat

Consiliul de administrare al CNAM a aprobat în şedinţa din 30 aprilie curent, Raportul privind executarea fondurilor AOAM în anul 2013. Potrivit datelor raportului prezentat de către directorul general al CNAM, Mircea Buga, acumulările în fondurile AOAM au fost realizate în sumă de 4 161 007,6 mii lei, ceea ce constituie 101 % din planul anual precizat. Veniturile totale acumulate în fondurile AOAM anul trecut înregistrează o majorare de 7,5% . Cheltuielile totale au crescut cu 7 % şi au fost realizate în sumă de 4 226 088,5 mii lei. În anul 2013, fondurile AOAM au înregistrat un deficit de 65 080,9 mii lei, în aşa mod cheltuielile au depăşit cu 1,5% veniturile. Deficitul respectiv a fost acoperit din contul soldului cumulativ de la începutul anului. Cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor, de 94%, constituie cheltuielile din fondul de bază, achitate pentru serviciile medicale incluse în Programul unic, prestate de către instituţiile medico-sanitare (IMS) contractate. În anul 2013, CNAM a contractat 590 de IMS şi farmaceutice, cu 73 mai mult decât în anul precedent. Executarea cheltuielilor pentru achitarea serviciilor medicale a fost realizată la nivelul de 100%. Suma transferată din fondul de bază pentru achitarea serviciilor medicale a fost de 3 955 999,9 mii lei, înregistrându-se o majorare de 4,7 % faţă de cheltuielile efectuate în anul 2012. Mai mult de jumătate din mijloacele financiare ale fondului de bază – 50,7% au fost alocate pentru asistenţa medicală spitalicească, iar 29,5% pentru asistenţa medicală primară, inclusiv medicamente compensate. Din cheltuielile totale pentru asistenţa medicală primară, medicamentele parţial/integral compensate constituie 14,1 %. În cadrul cheltuielilor fondului de bază, în anul 2013 creşterea cea mai mare o au cheltuielile pentru servicii medicale de înaltă performanţă. Ponderea acestor servicii a crescut de la 3,4% în 2012 la 24,8% în 2013, datorită completării Listei serviciilor medicale de înaltă performanţă cu 188 servicii noi. Ca pondere în totalul cheltuielilor, a doua poziţie revine fondului de dezvoltare şi constituie 3,3%. Executarea cheltuielilor din fondul de dezvoltare înregistrează o majorare de 24,2% faţă de anul 2012. In 2013, din fondul de dezvoltare au fost alocaţi 138 186,6 mii lei pentru 54 proiecte investiţionale ale IMS, iar banii au fost direcţionaţi spre îndeplinirea lucrărilor de reparaţii capitale - 69 336,1 mii lei, dotarea cu utilaj medical de diagnostic şi tratament - 26 264,3 mii lei şi investiţii capitale - 42 586,2 mii lei. Potrivit procedurii, Raportul privind executarea fondurilor AOAM în anul 2013 după aprobarea de către Consiliului de administrare, urmează să fie emis spre aprobarea Guvernului şi ulterior Parlamentului Republicii Moldova.

via www.cnam.md

Instituții:

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a RM

1603 vizualizări

Data publicării:

12 Mai /2014 13:56

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

raport | asistenţă medicală | fonduri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon