05
05 2015
1037

Raportul privind executarea fondurilor AOAM pentru 2014, aprobat de Consiliul de administraţie al CNAM

Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) a aprobat în şedinţa sa de marţi, 28 aprilie, raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) pentru anul 2014. Potrivit documentului, în fondurile AOAM au fost acumulate venituri în sumă de peste 4 mlrd 637 mln lei, prevederile anuale fiind executate la nivel de 99,6%. Veniturile respective au fost în creştere cu 11,4% faţă de anul precedent. Cea mai mare pondere (50%) în totalul acumulărilor în fondurile AOAM pentru 2014 a revenit primelor de asigurare sub formă de contribuţie procentuală, după care urmează transferurile de la bugetul de stat (46,9%) pentru persoanele asigurate de Guvern şi primele AOAM în sumă fixă (2%). În acelaşi timp, cheltuielile din fondurile AOAM au constituit în jur de 4 mlrd 680 mln lei, iar deficitul de 0,9% a fost acoperit din contul soldului cumulativ la începutul anului. Din totalul cheltuielilor fondurilor AOAM, cea mai mare parte (94%) a fost utilizată pentru achitarea serviciilor medicale curente. În acest scop au fost direcţionate cca 4 mlrd 400 mln lei, în creştere cu 11,2% faţă de 2013. Jumătate din mijloacele financiare ale fondului de bază a fost alocată pentru asistenţa medicală spitalicească, iar pentru asistenţa medicală primară – 30,5%, dintre care 15,3% le reprezintă mijloacele destinate medicamentelor compensate. CNAM a contractat, anul trecut, 673 de instituţii medico-sanitare şi farmaceutice, cu 83 de unităţi mai mult decât în 2013. Majorarea numărului de instituţii medicale contractate se datorează definitivării autonomiei instituţionale în cadrul asistenţei medicale primare şi de ambulator prin contractarea directă de către CNAM a centrelor de sănătate autonome şi a celor stomatologice raionale. De asemenea, a crescut numărul de instituţii medicale care prestează servicii de înaltă performanţă. În anul trecut, cheltuielile pentru aceste servicii s-au majorat cu 34,6% comparativ cu 2013. A doua poziţie în totalul cheltuielilor îi revine fondului de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. În 2014, din acest fond au fost alocaţi în jur de 190 mln lei pentru finanţarea a peste 100 de proiecte investiţionale. Banii au fost direcţionaţi spre dotarea cu utilaj medical de diagnostic şi tratament, modernizarea şi optimizarea infrastructurii, construcţia capitală a instituţiilor medico-sanitare publice. Anul trecut, din fondul măsurilor de profilaxie au fost efectuate cheltuieli în sumă de peste 27 mln lei, orientate în mare parte spre procurarea vaccinurilor, achiziţionarea preparatelor care reduc riscul de îmbolnăvire, efectuarea screening-ului unor maladii cu impact social major, procurarea echipamentului de protecţie în prevenirea febrei hemoragice EBOLA, desfăşurarea măsurilor de promovare a modului sănătos de viaţă. Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014 urmează a fi prezentat spre aprobare Guvernului, iar ulterior Parlamentului. Menţionăm că, în cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul de administraţie al CNAM a aprobat şi proiectul devizului de venituri şi cheltuieli al fondurilor AOAM pentru anul 2015.

via | cnam.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.