22
04 2016
1174

Raportul privind executarea fondurilor AOAM pentru 2015, aprobat de Consiliul de administraţie al CNAM

Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) a aprobat în şedinţa sa de joi, 21 aprilie, raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) pentru anul 2015. Potrivit documentului, în fondurile AOAM au fost acumulate venituri în sumă de peste 5 mlrd 63 mln lei, prevederile anuale fiind executate la nivel de 98,1%. Veniturile respective au fost în creştere cu 9,2% faţă de anul precedent. Cea mai mare pondere (54,6%) în totalul acumulărilor a revenit primelor de asigurare sub formă de contribuţie procentuală, după care urmează transferurile de la bugetul de stat (43,4%) pentru persoanele asigurate de Guvern şi primele AOAM în sumă fixă (1,8%). Comparativ cu anul 2014, încasările primelor AOAM în cotă procentuală s-au majorat cu 19,2%, datorită creşterii cu 1,0% a acestei cote din salariu şi din alte recompense şi, concomitent, a majorării fondului de remunerare a muncii la nivel de ţară. Transferurile de la bugetul de stat în fondurile AOAM au fost efectuate în 2015 în proporţie de 94,7%, cu 121 mln 860 mii lei mai puţin faţă de suma planificată. În acelaşi timp, cheltuielile din fondurile AOAM au constituit peste 5 mlrd 152 mln lei, iar deficitul de 1,8% a fost acoperit din contul soldului cumulativ la începutul anului. Din totalul cheltuielilor fondurilor AOAM, cea mai mare parte (95%) a fost utilizată pentru achitarea serviciilor medicale curente. În acest scop au fost direcţionate cca 4 mlrd 899 mln lei 578 mii lei, în creştere cu 11,4% faţă de 2014. Aproape jumătate din mijloacele financiare ale fondului de bază a fost alocată pentru asistenţa medicală spitalicească, iar pentru asistenţa medicală primară – 31,1%, dintre care 18,3% le reprezintă mijloacele destinate medicamentelor compensate. CNAM a contractat, anul trecut, 690 de instituţii medico-sanitare şi farmaceutice, cu 17 unităţi mai mult decât în 2014. A doua poziţie în totalul cheltuielilor îi revine fondului de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. În 2015, din acest fond au fost alocate în jur de 154 mln 319 mii lei, cu 18,5% mai puţin faţă de anul 2014. Banii au fost destinaţi pentru achitarea contractelor de finanţare încheiate în anii precedenţi. Peste 60% din totalul cheltuielilor fondului respectiv au fost alocate instituţiilor medico-sanitare publice din centrele raionale şi sectorul rural. Anul trecut, din fondul măsurilor de profilaxie au fost efectuate cheltuieli în sumă de aproape 13 mln lei. Aceste surse au fost orientate în mare parte spre procurarea vaccinurilor, achiziţionarea preparatelor care reduc riscul de îmbolnăvire, efectuarea screening-ului oftalmologic, desfăşurarea măsurilor de promovare a modului sănătos de viaţă. În anul 2015, din fondul de rezervă al AOAM au fost alocate cca 14 mln 940 mii de lei, dintre care 10 milioane 731 mii lei au fost direcţionate pentru salarizarea medicilor rezidenţi, iar restul sumei – pentru compensarea diferenţei dintre cheltuielile efective legate de achitarea serviciilor medicale curente şi contribuţiile acumulate în fondul de bază. În comparaţie cu anul 2014, cheltuielile efectuate din fondul de rezervă s-au majorat cu cca 11 milioane 671 mii lei. Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2015 urmează a fi prezentat spre aprobare Guvernului, iar ulterior Parlamentului.

via | www.cnam.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.