31
05 2019
822

Răspunderea pentru difuzarea publicității despre activitate în lipsa actelor permisive

SC „X” SRL prezenta şi difuza prin internet informaţie publicitară despre activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări, construcţii de clădiri sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare etc., inclusiv plasarea şi difuzarea informaţiei publicitare de proiectare a tuturor sistemelor. Cu toate acestea, la accesarea paginii www.licenţiere.gov.md, compartimentul „verifică licenţa” şi indicarea datelor SC „X” SRL s-a constatat lipsa deţinerii licenţei, prin ce se încălca prevederile art.8 alin.(1), (3), (9), (11) lit.c) și art.10 alin.(1) lit.g) a Legii nr.1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate. Respectiv, acţiunile SC ”X” SRL au fost încadrate de către agentul constatator din cadrul Consiliului Concurenței, în baza art. 364 alin.(6) din Codul contravenţional, în contravenție. Norma indicate prevede că prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii neoneste, neautentice, amorale, sexiste sau a oricărei alte publicităţi ce contravine legii şi ordinii publice de către agenţii de publicitate, se sancţionează cu amendă de la 18 la 90 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de UC aplicată persoanei juridice. Materialele cauzei contravenţionale au fost expediate Judecătoriei Chişinău pentru examinarea în fond a cauzei în privinţa SC ”X” SRL. Prin hotărârea instanței întreprinderea a fost recunoscută vinovată de comiterea contravenţiei, fiindu-i stabilită sancţiunea sub formă de amendă în mărime de 240 UC, echivalentul a 12 000 lei. Administratorul SC ”X” SRL a declarat recurs, solicitând casarea hotătârii și rejudecarea cauzei cu pronunţarea unei noi hotărâri de a înceta procesul contravenţional din lipsa elementelor constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 364 alin.(6) Cod contravenţional, însă Colegiul Penal al Curţii de Apel Chișinău a dispus respingerea recursului cu menținerea hotărârii primei instanțe fără modificări.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.