12
05 2022
254

Răspunderea pentru hărțuirea la locul de muncă

În cadrul ședințelor desfășurate pe data de 11 mai 2022 mai multe Comisii parlamentare a fost examinat proiectul de lege ce prevede completarea cadrului normativ cu reglementări în domeniul prevenirii și soluționării hărțuirii la locul de muncă.

 

Proiectul vine cu propunerea de suplinire a unor acte normative (a Legii nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de şanse între femei şi bărbaţi, a Codului contravențional, a Legii sindicatelor nr. 1129/2000, a Legii nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii), inclusiv a Codului muncii, cu prevederea ce impune angajatorul să prevadă un mecanism de soluționare a plângerilor cu referire la hărțuirea sexuală la locul de muncă, iar pentru încălcarea legislației (prin nerespectarea obligației de a întreprinde măsuri de prevenire, examinare și intervenție în cazul în care se constată acte de hărțuire în cadrul unității și obstrucționarea procesului de reclamare a acestor cazuri) conducătorul ar putea fi sancționat.

 

Astfel, proiectul prevede și completarea Codului contravențional cu articole ce vor stabili că orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor de rasă, culoare, naţionalitate, origine națională și etnică, origine și statut social, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate de gen, vârstă, dizabilitate, statut HIV, stare de sănătate, opinii politice sau orice alte opinii, avere, naștere, orientare sexuală, statut matrimonial sau orice altă situație se sancţionează cu amendă de la 120 la 400 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 650 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de  dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni până la 6 luni.

 

De asemenea, neinstituirea procedurilor necesare combaterii hărțuire se va sancționa cu amendă de la 60 la 84 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 210 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 210 la 270 UC în cazul persoanei juridice.

 

Totodată, în cazul unor acțiuni/inacțiuni soldate cu consecințe negative pentru persoana care a depus plângere sau a înaintat acțiune în instanța de judecată în scopul asigurării principiilor egalității și nediscriminării, persoana cu funcție de răspundere va fi sancționată cu amendă de la 120 la 210 UC, cu privarea de dreptul de a deține anumite funcții pentru o perioadă de la 3 la 6 luni, iar persoana fizică – cu amendă de la 60 la 84 UC.

 

În același timp, se propune ca atribuțiile Inspectoratului de Stat al Muncii să fie extinse cu prevederi ce țin de verificarea respectării măsurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de discriminare, inclusiv pe segmentul hărțuirii în raporturile de muncă.

 

Conform datelor statistice din nota proiectului, pe parcursul anului 2019 organele de urmările penală au examinat 31 de sesizări ce au ca infracțiune hărțuirea sexuală. 

 

Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării inițiativei legislative.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.