30
12 2015
1040

Recepția construcțiilor ar putea fi efectuată într-o singură fază

Procedurile de autorizare și recepție a lucrărilor în construcții vor fi optimizate. Aceasta potrivit proiectului Codului Urbanismului și Construcțiilor, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Necesitatea unui document, care ar acoperi și ar aduce îmbunătățiri tuturor normative, ce reglementează acest domenii s-a prefigurat mai demult. Reglementările existente sunt dispersate, ele generează interpretări duble, autorizarea lucrărilor în construcții durează mult timp, fapt menționat și în clasamentele Băncii Mondiale Doing Business. MDRC a lucrat asupra proiectului în 2014, iar recent prevederile acestuia au fost reactualizate. Astfel, proiectul Codului Urbanismului și Construcțiilor stabilește un cadru legal unitar, ce reglementează relaţiile din domeniile de planificare a teritoriului şi urbanismului, autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii, asigurarea calităţii construcţiilor, a materialelor şi a produselor pentru construcţii, exploatarea construcţiilor. De asemenea, reglementările vizează certificarea profesională a întreprinderilor din construcţii, exercitarea controlului de stat privind respectarea disciplinei în construcții, precum şi aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul utilizării şi post-utilizării construcţiilor pe teritoriul RM. Mai simplu spus, după adoptarea Codului, care va fi lege organică, acesta va reglementa unitar toate etapele parcurse pentru edificarea unei construcţii: concepție, proiectare, autorizare, executare, exploatare, urmărirea comportării în timp, controlul statului şi post-utilizarea construcţiilor. Un element important al proiectului se referă la repartizarea competenţelor instituţiilor cu atribuţii în domeniile urbanismului și construcțiilor pentru a fi mai uşor de stabilit şi responsabilităţile fiecărei instituţii, inclusiv natura exactă a controlului, ce va fi efectuat de stat (prin intermediul acestor instituții). Documentul în cauză mai obligă expres autorităţile publice de a informa în prealabil asupra propunerilor de decizii privind edificarea unor construcții, utilizarea unor tehnologii sau materiale, care ar putea afecta mediul. MDRC speră că implementarea Codului va eficientiza activitatea de coordonare a executării construcţiilor, va consolida disciplina în construcţii. De asemenea, vor fi protejate mai bine lucrătorii acestei ramuri, investițiile în construcții, descurajat fenomenul infracţional în domeniul construcţiilor. Iar recepţia construcţiilor într-o singură fază, prevăzută în proiectul Codului, va simplifica considerabil procesul de punere în funcţiune a construcţiilor. Sistematizarea unitară a reglementărilor, ce țin de domeniul urbanismului și construcțiilor, în opinia MDRC, se va reflecta benefic și asupra activității antreprenoriale. Va fi facilitată activitatea de management a afacerilor în acest domeniu, procesul de planificare şi monitorizare activităţilor ce se execută pentru edificarea unei construcţii. Iar înregistrarea şi certificarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcţii va asigura recunoaşterea operatorilor economici din acest domeniu de către alte state, va duce la simplificarea activităţii de preselecţie și participare la licitaţiile publice, anunțate în RM. Proiectul propus pentru consultări publice mai urmăreşte stoparea construcțiilor pe terenuri pentru care nu posedă titlul de proprietate sau de folosinţă, a construcțiilor ilicite, modificarea construcţiilor prin acţiuni care pot pune în pericol viaţa și sănătatea oamenilor sau animalelor. MDRC a discutat cu specialiștii din domeniu, în cadrul a 11 ”mese rotunde”, prevederile proiectului, care sunt armonizate la legislația europeană.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.