29
06 2020
910

Recunoașterea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice

Organismele de certificare a producției agroalimentare vor fi recunoscute de ministerul de resort și ar putea să nu mai fie obligate să se reacrediteze la nivel național. În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul de lege cu privire la aprobarea proiectului Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice.
 
Documentul stabilește principiile producției agroalimentare ecologice și instituie normele privind producția acesteia, certificarea aferentă și utilizarea indicațiilor ce țin de etichetare și în publicitate, precum și normele privind controalele în domeniu.

 

Potrivit notei informative la proiect, odată cu aprobarea Legii nr. 115/2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică, în Moldova a fost introdus controlul privat al agriculturii ecologice,  care a garantat sistemul de certificare și armonizarea cu cerințele UE. Conform acestei legi, organismele de certificare internaționale acreditate în UE sunt situate pe aceeași poziție ca și organismele de certificare naționale, fiind obligate să dețină acreditare națională. În urma  adoptării acestui proiect, organismele de control internaționale nu vor mai fi obligate să se reacrediteze la nivel național. În același timp, organismele de certificare națională nu sunt recunoscute la nivel internațional, respectiv, producătorii care contractează aceste organisme nu pot efectua exportul produselor cu mențiune de „ecologic”, iar această problemă va putea fi depășită după aprobarea documentului.

 

Astfel, proiectul prevede condiții de recunoaștere a organismelor de control, printre care deținerea de către organism a expertizei, echipamentelor și infrastructurii necesare, deținerea unui număr suficient de angajați cu calificări și experiență corespunzătoare, să nu fie implicat în conflicte de interese, să activeze și să fie acreditat în conformitate cu standarde relevante atribuțiilor delegate etc.

Totodată, proiectul va permite accesarea subvențiilor de către producătorii care certifică producția la organismele de certificare internațională.

 

Proiectul mai prevede sancționarea conform Codului contravențional a utilizării  termenilor „ecologic”, „biologic” și „organic” sau a abrevierilor ca mărci comerciale, sau practici de utilizare în producția, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea și distribuția produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare și documentele comerciale care pot induce în eroare consumatorul.

 

Conform proiectului, în cazul în care un organism de control are suspiciuni sau primește informații probate cu privire la faptul că un operator intenționează să utilizeze sau să introducă pe piață un produs care poate să nu respecte legislația, acesta este obligat să efectueze imediat o anchetă. Ancheta respectivă trebuie finalizată cât mai curând posibil, într-un termen rezonabil, ținând cont de durabilitatea produsului și de complexitatea cazului.

 

De asemenea, organismul poate interzice provizoriu atât introducerea pe piață a produselor în cauză ca produse ecologice sau în conversie, cât și utilizarea lor în producția ecologică până la încheierea anchetei. În cazul în care rezultatele acesteia nu demonstrează vreo încălcare care să afecteze integritatea produselor ecologice sau în conversie, operatorului i se permite să utilizeze produsele în cauză sau să le introducă pe piață ca produse ecologice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.