13
01 2021
5167

Reexaminarea pensiei: depunerea cererii online

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează unele aspecte ce țin de depunerea în mod electronic a cererii pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă. Conform ultimelor date statistice ale instituţiei, prin intermediul bannerului „e-Cerere Reexaminare pensie” de pe pagina oficială a CNAS au fost depuse 4286 de cereri online din cele 10346 înregistrate către data de 6 ianuarie 2021.  
 
Pentru a fi acceptată spre examinare, cererea online completată de către solicitant urmează a fi completată corect, cu bifarea tuturor câmpurilor disponibile; solicitantul să fie beneficiar de pensie pentru limită de vârstă; să confirme stagiul necesar de cotizare pentru reexaminare după stabilirea dreptului la pensie; să nu fie depusă cerere de reexaminare pe suport de hârtie la CTAS; să nu fie depusă cerere de reexaminare prin „e-Cerere”; pensia pentru limita de vârstă nu a fost reexaminată.

 

O alta precizare a CNAS vizează verificarea statutului cererii de reexaminare. Astfel, solicitanţii periodic pot accesa butonul ,,Verifică statutul” pe pagina electronică unde a fost depusă cererea. În câmpul „IDNP beneficiarului” se introduce IDNP-ul beneficiarului de pensie pentru limita de vârstă, iar mai jos se introduce codul de verificare reflectat în imagine. După completarea câmpurilor, se verifică corectitudinea datelor prin tastarea butonul ,,Verifică statutul”. Pe interfață se va afișa informația ,,Rezultatul cererii” cu unul din rezultate posibile:

 

  • cererea Dvs. a fost recepționată;
  • cererea Dvs. se află în proces de examinare;
  • decizia pentru reexaminarea pensiei a fost aprobată.

 

Reamintim că, de la 1 ianuarie 2021, se reexaminează pensiile pentru limită de vârstă a beneficiarilor care și-au stabilit dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 7 la 10 ani.

 

Totodată, CNAS mai comunică că:

  • Conform prevederilor art. 33 alin.(41) şi (42) din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, au dreptul la reexaminarea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei pentru limita de vârstă persoanele ale căror pensii au fost stabilite începând cu 01.01.1999 şi au continuat activitatea în câmpul muncii

 

  • Reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, se efectuează eşalonat în funcție de stagiul de cotizare confirmat, după cum urmează: de la 01.07.2020 pentru un stagiu de cotizare realizat după stabilirea pensiei de cel puţin 10 ani de la 01.01.2021 – de la 7 ani până la 10 ani de la 01.01.2022 – de la 5 până la 7 ani de la 01.01.2023 – de la 2 ani până la 5 ani

 

  • Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în condiţiile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, doar în cazul în care cuantumul reexaminat al pensiei este mai mare decât pensia aflată în plată

 

  • Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea

 

  • Pentru informaţii suplimentare sunteţi în drept să Vă adresaţi la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai.

via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.