04
06 2021
242

Reflectarea fondului comercial negativ în bilanțul consolidat

Unele entități, în procesul întocmirii situațiilor financiare consolidate pentru anul 2020, s-au confruntat cu un șir de momente problematice la capitolul corectitudinii reflectării elementelor contabile. Unul dintre acestea îl reprezintă reflectarea mărimii fondului comercial negativ în situațiile financiare consolidate.
 
Articolul Valentinei Paladi „Reflectarea fondului comercial negativ în bilanțul consolidat” publicat în ediția din iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” vine cu aspect ce țin de modul de reflectare a fondului comercial negativ în bilanțul consolidat.

 

Autorul menționează că, în procesul consolidării situațiilor financiare ale entității-fiice, în cazul în care valoarea contabilă a investiției entității-mamă în entitatea-fiică depășește valoarea părții aferente entității-mamă în valoarea justă a activelor nete ale entității-fiică se obține fondul comercial pozitiv. Acesta, în conformitate cu SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”, se include în componența imobilizărilor necorporale ale grupului. În bilanțul consolidat fondul comercial pozitiv se prezintă la data raportării la valoarea contabilă. Totuși, practica contabilă demonstrează că poate fi obținut și un fond comercial negative. Respectiv, apare întrebarea: cum se va reflecta mărimea acestuia în bilanțul consolidat?

 

Articolul vine cu răspunsurile necesare, precizează cum se include valoarea negativă a capitalului comercial în componența imobilizărilor necorporale ale grupului, modul de decontare a acesteia și alte aspecte importante.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.