25
03 2014
1787

Reforma în domeniul asistenţei sociale, în premieră, a fost discutată în cadrul unei Conferinţe Naţionale a clasei politice din ţară

La 25 martie curent, în capitală s-au desfăşurat lucrările Conferinței Naționale cu genericul ”Modernizarea sistemului de asistență socială - imperativ comun”, care a întrunit lideri de opinie şi politici din ţară, parteneri de dezvoltare, precum şi funcţionari ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului ”Consolidarea eficacității Rețelei de Asistență Socială”, susținut de Banca Mondială şi are drept scop sporirea nivelului de înţelegere și susținere a liderilor de opinie și a clasei politice a reformelor sociale demarate în Republica Moldova. În alocuţiunea rostită, Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a prezentat o retrospectivă a evoluţiei domeniului asistenţei sociale, în special, s-a referit la prestaţiile de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului ca mecanism real de susţinere a familiilor vulnerabile. Referindu-se la scopul Legii nr.133 cu privire la ajutorul social, Valentina Buliga a menţionat că acesta presupune asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială. De asemenea, ministrul a spus că reforma sistemului de asistenţă socială demarată în ţara noastră constituie o prioritate în activitatea zilnică a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
„Prin implementarea cu succes a acţiunilor de reformare a sistemului de asistenţă socială ne dorim ca familiile din Republica Moldova să fie asigurate cu un trai decent, locuri de muncă bine plătite, copii şcolarizaţi cu părinţi acasă, bătrîni alături de persoanele dragi, precum şi o ţară în care fiecare dintre noi să dorească să-şi construiască viitorul. Un prim pas spre realizarea acestor obiective şi susţinerea familiilor vulnerabile il constituie Programul de ajutor social şi acţiunile demarate recent de sporire a nivelului de înţelegere şi susţinere a reformei. Credem că prin discuții eficiente cu liderii de opinie și elita politică din țară, precum şi cu susţinerea acestora vom reuşi să promovăm şi realizăm cu succes obiectivele propuse. Pentru noi este foarte important ca clasa politică să înţeleagă, susţină şi promoveze împreună cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei strategiile de reformare a domeniului social”,
a opinat Valentina Buliga.. Notă: Legea nr.133 cu privire la ajutorul social din 16.06.2008 reglementează că această prestație în bani a fost concepută ca suport financiar temporar pentru cele mai sărace familii ca să depășească situația de criză în care s-au pomenit. În anul 2013 au beneficiat de ajutor social 56 309 familii, iar alte 72 923 - de ajutor pentru perioada rece a anului. În total, numărul familiilor care au beneficiat de cel puțin o plată pe parcursul anului a fost de 112 972. În Bugetul de Stat pentru anul curent, întru implementarea programului de Ajutor Social au fost alocate circa 500 milioane lei, alte 254 milioane lei sunt programate pentru ajutorul pentru perioada rece a anului.

via www.mpsfc.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.