Știri

Regim fiscal pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente

Codul fiscal urmează a fi completat cu un nou capitol ce se referă la acordarea unui regim fiscal persoanelor fizice ce desfășoară activități independente. Modificările au fost aprobate în ședința cabinetului de miniștri. Astfel, conform documentului, persoanele fizice care obțin venituri din activități independente de comerț cu alte peroane fizice fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat, vor beneficia de un regim fiscal simplificat privind impozitul pe venit, în sumă ce nu depășesc 600 mii lei într-o perioadă fiscală. Măsura are drept scop susţinerea persoanelor fizice în vederea iniţierii propriei afaceri, urmărindu-se dezvoltarea în continuare a acesteia în oarecare forme organizatorico-juridice stabilite de lege, cum ar fi întreprinzători individuali, societăţi cu răspundere limitată, etc. Aceasta va reprezenta o treaptă intermediară a afacerii, de la care cetăţeanul urmează să progreseze odată cu dezvoltarea afacerii la alte forme de antreprenoriat convenabile, reieşind din specificul activităţii. Pentru a dispune de acest regim fiscal, contribuabilul va trebui să depună o cerere la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, iar perioada de aplicare a regimului va începe odată cu perioada fiscală în care a fost depusă cererea. Cota impozitului pe venit va constitui 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 de lei, iar perioada de achitare, este până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Totodată, conform proiectului, contribuabilii vor avea obligația utilizării maşinii de casă şi de control, ceea ce va permite evaluarea exactă a venitul obţinut din activități independente în perioada fiscală de declarare, precum și protejarea dreptului consumatorului. Totodată, în scopul susținerii acestei categorii de contribuabili și compensării cheltuielilor suportate pentru procurarea maşinii de casă şi de control utilizate în activitate, se propune ca în prima perioadă fiscală contribuabilul să fie în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea maşinei de casă şi de control utilizate în activitate. Scopul acestor modificări constă în asigurarea încasărilor la buget suficiente și stabile, necesare finanțării cheltuielilor publice, în condiții de eficiență și eficacitate verticală și orizontală, asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4213 vizualizări

Data publicării:

17 Noiembrie /2016 10:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Codul fiscal | regim fiscal | persoane fizice | Impozitul pe venit | întreprinzători individuali | SFS | MCC

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon