20
04 2017
807

Registrul preţurilor de referință aplicate la subvenţionarea agricultorilor, propus spre consultare

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare propune spre consultare proiectul Ordinului Ministerului privind aprobarea metodologiei ce are drept scop elaborarea Registrului preţurilor de referință pentru maşini, utilaje și echipamente agricole şi principiile de înregistrare a acestora. Registrul preţurilor de referință urmează a fi aplicat începând cu anul curent de subvenţionare pentru tractoarele agricole, combinele pentru recoltarea culturilor cerealiere, porumbului, mazării, cartofului, legumelor, culturilor bostănoase şi fructelor, semănătoare de cereale, semănătoare de precizie pentru culturi tehnice, stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă şi stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale. Potrivit proiectului, Registrul respectiv se va întocmi manual de către Agenţia de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură şi se va aplica pentru adjudecarea costurilor mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole înaintate la subvenţionare, în baza preţurilor de referinţă stabilite. Registrul preţurilor de referinţă este utilizat pentru asigurarea respectării principiului rezonabilității costurilor la evaluarea dosarelor înaintate la subvenţionare din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în scopul evitării acordării subvenţiilor la produse cu preţuri majorate. Documentul cuprinde prețuri de referință pentru maşini, utilaje şi echipamente agricole, specifice submăsurilor de subvenţionare 1.3 şi 2.4. Conform proiectului, obiectele se vor diferenția în funcție de principalele caracteristici cum ar fi - putere, lățime de lucru, productivitate etc. Prețurile din baza de date vor fi înscrise fără zecimale, per obiect, exprimate în MDL și nu vor include TVA. Metodologia pentru colectarea datelor necesare formării Registrului prețurilor de referință are la bază principiile transparenței, asigurării rezonabilității costurilor și bunei gestionări a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. În Registrul prețurilor de referință se regăsesc următoarele informații:
  • Cod CPV;
  • Denumirea obiectului;
  • Marcă;
  • Model (un model poate fi introdus o singura dată în baza de date);
  • Caracteristici tehnice principale;
  • Specificații tehnice standard detaliate – acestea vor reprezenta standardul de comercializare a produsului respectiv pe piața din Moldova, conform informațiilor primite din partea distribuitorilor. Standardul de echipare reprezintă configurația cea mai vândută a echipamentului respectiv în Moldova;
  • Observații echipare;
  • Preț exprimat în MDL, fără TVA.
  • Observații preț.
Registrului se va realiza de către AIPA, care va publica pe pagina web informaţia privind lansarea formării acestuia şi va informa în scris producătorii. Pentru alocarea mărcii în vederea înscrierii de obiecte în Registrul prețurilor de referință producătorul va depune la AIPA solicitarea de înscriere, declaraţia pe propria răspundere privind înregistrarea în Registrul prețurilor de referință şi declarația producătorului prin care recunoaște dreptul importatorului sau dealerului autorizat de a-și stabili preturile de vânzare pentru Moldova. Suplimentar, producătorul trebuie să mai transmită la AIPA, pe suport de hârtie şi în format electronic, un catalog cu prețuri al producătorului sau o listă de prețuri semnată de producător, sau alte contracte de vânzare-cumpărare cu alţi clienţi decât beneficiarii de subvenţii, sau orice altă dovadă care poate fi prezentată pentru a susține rezonabilitatea prețurilor elementelor solicitate a fi introduse în registrul preţurilor de referinţă. Proiectul prevede că AIPA poate decide asupra verificării suplimentare pentru orice obiect sau grup de obiecte pentru care există transmisă documentația completă. În acest caz, în cel mult 30 de zile, solicitantul va fi informat asupra acestui lucru și asupra termenului estimat pentru finalizarea verificărilor, care poate fi de cel mult 60 de zile. În cazul în care, în termenul de 60 de zile, nu s-a putut stabili rezonabilitatea prețului unui obiect din lipsa actelor solicitate suplimentar de la producător, acesta va fi declarat neconform, iar producătorul va fi informat prin adăugarea unei observații la statusul obiectului asupra faptului că obiectul în cauză nu se va înregistra în Registrul prețurilor de referință. Proiectul conţine prevederi referitoare şi la preţurile promoţionale. Preţurile produselor aflate în perioada de promoţie care poate fi demonstrată, nu vor influenţa preţurile de referinţă din Registrul. Producătorul care a înscris elementele în Registru, trebuie să informeze din timp AIPA asupra promoțiilor, perioadelor lor de desfășurare și a prețurilor ce vor fi utilizate în aceste perioade, cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei de promoție. În perioada promoției nu se admit achiziții directe utilizând Registrul preţurilor de referinţă AIPA la alte prețuri decât cele de promoție, acesta fiind un preț fix la care nu se acceptă alte discounturi, pentru promoții la care discountul este mai mare de 5%. Este important să cunoaştem că actualizarea unei mărci se va realiza o dată în 6 luni la solicitarea oficială a producătorului care a înscris marca respectivă în Registrul preţurilor de referinţă în urma analizării acesteia de către experţii din cadrul AIPA. Această actualizare a prețurilor se face la un procent comparabil cu indicele de inflație, dar nu mai mare de 5%. Totodată, la nivelul AIPA se va întocmi un Raport centralizator al obiectelor propuse pentru actualizarea prețurilor. Modificările vor apărea după aprobarea conducerii AIPA și obținerea avizului MAIA. Completarea cu noi obiecte se va realiza lunar, dacă este cazul, cu aprobarea AIPA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.