12
08 2020
773

Reglementarea activității Inspecției Financiare

Pe agenda ședinței secretarilor generali de mâine,  13 august curent,  este inclus proiectul hotărârii pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Inspecția Financiară.

 

Documentul reglementează statutul, cadrul juridic, principiile fundamentale de activiatte, atribuțiile, drepturile, obligațiile, modul de organizare și funcționare a Inspecției Financiare.

 

La moment, Inspecția Financiară activează în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspecției Financiare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026/2010, care nu a fost actualizat și adus în concordanță cu schimbările cadrului normativ.

 

Astfel, prin proiectul de lege,  Inspecției i se va acorda dreptul să adreseze în instanța de judecată acțiuni în apărarea intereselor statului, în cazul în care entitățile publice supuse inspectării nu vor lua măsurile necesare în rezultatul inspectărilor efectuate, ceea ce va contribui la lichidarea încălcărilor depistate și la recuperarea prejudiciilor cauzate statului.

 

Totodată, Inspecția va fi abilitată cu controlul utilizării sumelor de desemnare procentuală, în scopul aplicării corecte și uniforme a cadrului normativ.

 

Inspecția Financiară este în subordinea Ministerului Finanțelor și este finanțată din bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.