22
01 2021
525

Reglementarea consumului de resurse energetice în sistemul bugetar

Raporturile comerciale dintre întreprinderile complexului energetic și prestatoare de servicii comunale și instituțiile/organizațiile care își exercită activitatea din contul mijloacelor bugetului de stat și ale bugetelor locale nu vor mai fi reglementate de o lege specială.

 

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 21 ianuarie curent a fost inclus proiectul privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 600/1997 privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă și canalizare în sistemul bugetar în contextul  aplicării prevederilor Legii nr.181/2014 privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale și a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

 

Menționăm că Legea nr. 181/2014 stabilește principiile și regulile bugetar-fiscale, precum și determină componentele BPN și reglementează relațiile interbugetare, calendarul și procedurile generale privind procesul bugetar, delimitează competențele și responsabilitățile în domeniul finanțelor publice. La rândul său, Legea nr. 131/2015 reglementează totalitatea principiilor și raporturilor juridice care apar într-un proces de atribuire a unui contract de achiziție publică.

 

Totodată, conform art.1 alin.2) din Legea nr. 181/2014, actele legislative ce reglementează domenii specifice sau activitatea unor autorități/instituții bugetare, nu vor cuprinde prevederi ce țin de elaborarea, aprobarea și executarea bugetelor, precum și alte prevederi aferente procesului bugetar, acestea fiind obiectul exclusiv al Legii 181/2014. În acest context, autorii menționează că prevederile Hotărârii nr. 600/1997 au devenit inaplicabile, ceea ce duce la abrogarea actului, care reglementa principiile formării mijloacelor bugetare destinate achitării consumului de energie, apă și canalizare, mecanismul de prevedere în buget a mijloacelor financiare, bazele contractuale ale relaţiilor între instituţiile/organizaţiile bugetare şi întreprinderile complexului energetic și achitarea consumului de resurse energetice.

 
Se preconizează că proiectul va intra în vigoare la data publicării în MO, fapt despre cate publicația noastră va comunica suplimentar.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.