22
09 2020
759

Reglementarea regimului proprietăţii funciare

Agenția Relații Funciare  și Cadastru propune spre consultări publice proiectul  de lege privind reglementarea regimului proprietăţii funciare, cadastru şi monitoring funciar.
 
Documentul a fost elaborat în scopul ajustării cadrului normativ ce ține de stabilirea priorităților fundamentale definite pe termen lung privind gestionarea eficientă a fondului funciar, evidența și protecția tuturor resurselor funciare de pe întreg teritoriul țării și crearea condițiilor de ameliorare a mediului înconjurător ce vor contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată. 

 

Astfel, cadastrul funciar conţine totalitatea informaţiei (de ordin tehnic, juridic, economic) și este ţinut la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale (sat (comună), oraş (municipiu), raion/UTA Găgăuzia) și se întocmeşte în baza informaţiei furnizate de deţinătorii de informaţie şi poate fi creat din mai multe registre. Deţinătorii de terenuri sunt obligaţi să informeze la timp şi să prezinte anual organelor respective datele veridice despre fondul funciar necesare pentru întocmirea cadastrului funciar.

 

Ţinerea cadastrului funciar va fi efectuată prin sistemele informaţionale „Cadastrul Resurselor Funciare” şi „Registrul Solurilor Republicii Moldova”. 

 

Informaţia cadastrală este publică în cazul în care prin legea specială nu sunt prevăzute anumite restricţii.

 

De asemenea, proiectul reglementează și termenele de efectuare pe teren a lucrărilor cadastrale. Astfel, autenticitatea documentaţiei cadastrale se obţine pe baza comunicărilor şi cercetărilor ce se efectuează cel puţin o dată la 5 ani, fiind examinat întregul teritoriu al unităţii administrativ-teritoriale, iar conţinutul documentaţiei cadastrale se compară cu situaţia de pe teren şi în ea se trec toate modificările. Investigaţiile pedologice necesare elaborării părţii economice a cadastrului funciar se efectuează o dată la 10 ani. În același timp, pe terenurile unde s-au executat lucrări de ameliorare sau au avut loc procese de degradare a solului, precizările se fac ori de câte ori este necesar.

 

Potrivit proiectului, în urma realizării monitoringului funciar (supravegherea permanentă a schimbărilor din componenţa resurselor funciare) va fi elaborat un raport ce va conține date despre schimbările cantitative şi calitative la nivel de țară. Accesul la informaţia privind starea resurselor funciare este asigurat tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate.

 

Autoritățile antrenate în procesul reglementării regimului proprietății funciare sunt Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, Serviciului relaţii funciare şi cadastru al Consiliului raional. Autoritățile sunt responsabile pentru elaborarea la timp a documentelor privind folosirea raţională a pământului, prezentarea lor autorităţilor administraţiei publice locale şi deţinătorilor de terenuri, pentru ţinerea cadastrului funciar şi a monitoringului funciar și prezentarea materialelor cadastrale şi de monitoring în termenele stabilite.

 

Potrivit proiectului, pentru încălcarea termenelor şi a regulilor de elaborare a documentelor cadastrale se prevede răspundere administrativă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.