05
08 2020
705

Regulament pentru exportul și importul produselor chimice periculoase

 Exportatorii care urmează să exporte pentru prima dată din Republica Moldova un produs chimic vor avea obligaţia să notifice Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, cu cel puţin 35 de zile înainte de data la care este prevăzut să aibă loc exportul produsului chimic. Ulterior, exportatorul notifică autoritatea la primul export al unui produs chimic de acest tip în fiecare an calendaristic cu cel puțin 35 de zile înainte de data exportului.
 
În Monitorul Oficial din 31 iulie curent a fost publicată Hotărârea nr. 505 din 15.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind exportul și importul de produse chimice periculoase.

 

Prevederile Regulamentului se vor aplica produselor chimice periculoase care sunt interzise sau supuse unor restricții severe și produselor chimice periculoase exportate și importate, în ceea ce privește clasificarea, ambalarea și etichetarea acestora,

În același timp, Regulamentul nu se aplică narcoticelor și substanțelor psihotrope, materialelor și substanțelor radioactive, deșeurilor reglementate prin Legea privind deșeurile, armelor chimice, alimentelor și aditivilor alimentar, organismelor modificate genetic.

 

Potrivit Regulamentului, lista produselor chimice exportate, precum și părțile acestora și țările importatoare va fi actualizată în fiecare an calendaristic, fiind pusă la dispoziție prin intermediul SIA „REPC” (Sistemul  informational automatizat Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova).

 

De asemenea, Agenția și exportatorii vor pune la dispoziție și informațiile suplimentare disponibile privind produsele chimice exportate.

 

Exportatorii  vor utiliza SIA „REPC” pentru transmiterea informațiilor necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul  Regulamentului.

 

Documentul mai prevede că exportatorii/importatorii vor furniza Serviciului Vamal actul permisiv eliberat de autoritatea națională desemnată pentru produsele chimice aflate în circulație la introducerea sau scoaterea pe/de pe teritoriul Republicii Moldova.

În cazul în care exportul unui produs chimic are loc în contextul unei situații de urgență, astfel cum este definită în Legea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, o derogare totală sau parțială de la dispozițiile Regulamentului poate fi acordată de autoritatea națională desemnată, în consultare cu Secretariatul Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional, la cererea argumentată a exportatorului sau a părții importatoare sau a altei țări importatoare. Se consideră că a fost luată o decizie privind solicitarea respectivă în consultare cu Secretariatul, dacă nu există un răspuns diferit în termen de 10 zile de la transmiterea de către acesta a detaliilor solicitării de către autoritatea națională desemnată.

 

Regulamentul va intra în vigoare la expirarea a șase luni de la data publicării, respectiv, la 31 ianuarie 2021.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.