01
08 2017
872

Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit va fi actualizat

Un proiect ce prevede actualizarea prevederilor Hotărării Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit a fost propus spre consultaţii publice de Ministerul finanţelor. Acestea sunt generate de prevederile p. 9 al Regulamentului Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lângă Ministerul Finanţelor, ce ţine de retragerea calităţii de membru al Consiliului în cazul depunerii cererii personale privind retragerea benevolă. De asemenea, este propusă ajustarea prevederilor Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor la prevederile Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi ţin de reflectarea şi eliberarea duplicatului actului permisiv. Modificările propuse în an.3 a Regulamentului au fost dictate de necesitatea completării componenţei nominale a Comisiei de certificare de pe lângă Ministerul Finanţelor dat fiind faptul, că proba scrisă, susţinută la certificăre de către auditori, la disciplina „Dreptul” conţine itemi din legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale; legislaţia fiscală, civilă şi comercială; legislaţia privind societăţile comerciale şi legislaţia privind insolvabilitatea şi proceduri similare, care, conform p. 46 al Regulamentului privind certificarea auditorilor, fiecare probă scrisă se verifică de către doi membri ai Comisiei, independent unul de altul. Astfel, la desemnarea membrului Comisiei de certificare privind verificarea probei scrise la disciplina „Dreptul” s-au luat în considerare cerințele obligatorii prevăzute de pct. 6 și 7 ale Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, precum că persoana desemnată pentru verificarea probei urmează să corespundă următoarelor cerinţe:
  1. studii superioare în domeniul economico-financiar sau dreptul economic;
  2. vechime în muncă conform specialităţii de cel puţin zece ani;
  3. posedarea limbii de stat
. Termenul limită de înaintare a propunerilor este 7 august curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.