18
03 2020
805

Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor poate fi modificat

Pentru a efectua auditul la asigurătorul care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, entitatea de audit va trebui să dispună de renume și experiență recunoscută în domeniul auditului instituțiilor financiare internaționale. Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat un proiect de hotărâre privind modificarea pct.8 din Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 19/3/2019. În momentul de față, pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor entitatea de audit trebuie să corespundă, cumulativ, următoarelor criterii: 1) nu este persoană afiliată asigurătorului; 2) nu i-au fost aplicate măsuri disciplinare în procesul efectuării auditului în ultimii 3 ani, fapt confirmat prin informațiile furnizate de Consiliul de supraveghere publică a auditului; 3) dispune de o activitate de cel puțin 3 ani în domeniul auditului situațiilor financiare ale entităților de interes public sau angajații acesteia dispun de cel puțin 3 ani de experiență în domeniul auditului situațiilor financiare ale entităților de interes public; 4) nu i-a fost retrasă aprobarea autorității de supraveghere în contextul respectării prevederilor cadrului normativ aferent activităţii asigurătorilor (reasigurătorilor) şi/sau domeniului auditului extern al asigurătorului (reasigurătorului) din ultimii 3 ani.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.