02
04 2019
1813

Regulamentul de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară, propus spre consultare

Pe lângă Ministerul Finanțelor va fi instituit Consiliul de contabilitate și raportare financiară, misiunea căruia este dezvoltarea continuă și perfecționarea contabilității și raportării financiare. Proiectul Ordinului ministrului finanțelor „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară pe lângă Ministerul Finanțelor” este propus spre consultare publică. Regulamentul stabileşte statutul, modul de desemnare, precum şi activitatea membrilor Consiliului de contabilitate și raportare financiară. Astfel, Consiliul este instituit ca organ consultativ pentru examinarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii și raportării financiare, inclusiv a proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate, indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative din domeniu, Planului general de conturi contabile, formularelor de documente primare şi instrucţiunilor privind completarea acestora, cu scopul de a antrena specialişti calificaţi din autoritățile publice centrale, asociațiile mediului de afaceri și celor profesionale, mediului academic din domeniul contabilității. Consiliul este constituit din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Biroului Naţional de Statistică, asociaţiilor mediului de afaceri şi celor profesionale, mediului academic din domeniul contabilităţii. Acesta este condus de un preşedinte, care este secretarul de stat al Ministerului Finanţelor. Componenţa Consiliului se confirmă odată la 3 ani de către minister. Reprezentanții BNM, CNPF, BNS, asociaţiilor mediului de afaceri şi celor profesionale și mediului academic vor fi desemnați în calitate de membri ai Consiliului la solicitarea Ministerului Finanțelor, cu condiția respectării criteriilor obligatorii de desemnare și întocmirii Acordului personal al membrului Consiliului. Criteriile obligatorii sunt: studii superioare în domeniul economico-financiar, lipsa antecedentelor penale nestinse, vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul economico-financiar, cunoaşterea contabilităţii şi raportării financiare și posedarea limbii române. Sursele de finanţare ale Consiliului de contabilitate și raportare financiară sunt prevăzute distinct în bugetul Ministerului Finanţelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.