27
05 2022
141

Regulamentul de activitate a CSPA va fi modificat

În cazul în care specialistul privind controlul extern al calității auditului este înregistrat în Registrul public al auditorilor conform art.6 și art.7 din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, activitatea acestuia în calitate de auditor se suspendă conform art.13 alin.(1) lit.b) al legii. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii  Guvernului  nr.807/2018  pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului (CSPA).
 
Potrivit autorilor, intervențiile în actul normativ derivă din necesitatea modificării componenței comisiei de concurs din cadrul Consiliului, de ajustare a criteriilor de desemnare a membrilor Comitetului de supraveghere a auditului și a celor de selectare a specialiștilor privind controlul extern al calității auditului pentru asigurarea continuității activității CSPA, acțiuni ce vor asigura eficienţa mecanismelor de activitate, control extern al calității auditului și supraveghere a Consiliului.  
 
Implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat. 
 
Data-limită pentru prezentarea sugestiilor și comentariilor este stabilită ziua de 6 iunie 2022. Acestea pot fi expediate în adresa persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Vizir Ala (consultant principal, Secția politici contabile și audit), telefon 022 26 27 60 / email: ala.vizir@mf.gov.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.