10
10 2017
2310

Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de comerţ în municipiul Chişinău, aprobat

Va fi interzisă amplasarea gheretelor în nucleul istoric și pe principalele bulevarde ale orașului, în scuaruri, parcuri și grădini publice, pe străzile pietonale, la o distanță mai mică de 50 m de la bordura bulevardelor şi străzilor principale, pe terenurile aferente pieţelor comericale şi pe cele arendate cu destinaţia de amenajare a teritoriului. Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de comerţ în municipiul Chişinău a fost aprobat, ieri, 9 octombrie în cadrul şedinţei Consiliului Municipal Chişinău. De asemenea, este interzisă amplasarea gheretelor pe partea pietonală dintre benzile carosabile, pe reţelele inginereşti şi zonele de protecţie ale acestora, la o distanţă mai mică de 100 m de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, misiunile diplomatice, la o distanţă mai mică de 20 m de la intrările în trecerile subterane, la o distanţă mai mică de 6 m de la marginea carosabilului, precum şi la o distanţă mai mică de 20 m de la staţiile de aşteptare a transportului urban de pasageri. Documentul stabileşte modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ, inclusiv cel cu amănuntul, distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi cele periferice, cerinţe privind regimul de lucru, cerinţele privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfăşurarea anumitor forme de comercializare. Potrivit Regulamentului, străzile pe care sunt interzise gheretele sunt: bd. Ștefan cel Mare, str, A. Pușkin, bd. C. Negruzzi, bd. Gagarin din sectorul Centru; bd. Dacia, bd. Traian, d. Decebal, str. Independenței, din sectorul Botanica; PMAN, str, M. G. Bănulescu-Bodoni, str. Alba Iulia din sectorul Buiucani; bd. Renașterii Naționale, bd. Grigore Vieru, bd. Moscova din sectorul Rîșcani; bd. Mircea cel Bătrân și str. Alecu Russo din sectorul Ciocana. Regulamentul îl face direct răspunzător pe agentul economic de funcţionalitatea unităţii comerciale sau prestării din punct de vedere sanitar-veterinar, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului, legalitatea construcţiilor etc. Termenul de valabilitate a schemei pentru amplasarea gheretei şi aparatelor-automat pentru vânzări va fi valabilă până la 3 ani, în dependenţă de încadrarea în ansamblu urbanistic stabilit şi de valoarea estetică a lor. Documentul mai prevede modalitatea prelungirii termenelor de valabilitate a schemei pentru amplasarea gheretei. Pentru aceasta, beneficiarul va depune la pretura de sector o cerere în formă liberă, cu prezentarea originalului schemei de amplasare a gheretei eliberate anterior.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.