07
03 2017
1434

Regulamentul privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, propus spre consultare

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare proiectul Regulamentului privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate (SFIA). Documentul are drept scop reglementarea și stabilirea modului de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, în conformitate cu prevederile art.1361 din Codul fiscal. Astfel, Regulamentul își propune să reglementeze modalitatea de emitere a SFIA, începînd cu depunerea cererii de emitere a SFIA și a documentelor aferente, procedura examinării cererii de către Serviciul Fiscal de Stat. Regulamentul prevede expres elementele pe care le va conține cererea de emitere a SFIA, precum și ale Deciziei de aprobare a SFIA, cât și a Deciziei de respingere a cererii de emitere a SFIA. Potrivit documentului, cererea va conține elemente precum: datele de identificare ale contribuabilului solicitant – denumirea completă, codul fiscal, adresa juridică, date de contact, prezentarea activităţii contribuabilului, astfel cum se desfăşoară la momentul depunerii cererii, respectiv descrierea modalităţii de derulare a acesteia în viitor și prezentarea detaliată a situaţiei/tranzacției viitoare specifice pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, însoţită de descrierea motivelor de fapt și a documentelor deținute. Cererea trebuie să mai conțină prezentarea obligaţiei fiscale care face obiectul cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate, opinia contribuabilului solicitant cu privire la modalitatea de reglementare fiscală a situaţiei/tranzacției viitoare specifice prezentate în cererea depusă, respectiv propunerea privind conţinutul soluţiei fiscale și dovada achitării taxei de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate. Serviciul Fiscal de Stat în termen de 15 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate din partea solicitantului se va expune asupra admisibilității cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate. SFS printr-o scrisoare va informa solicitantul despre acceptarea cererii spre examinare și inițierea procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate. În același timp, Regulamentul prevede dreptul contribuabilului de a solicita Serviciului Fiscal de Stat, anterior depunerii cererii de emitere a SFIA și până la admiterea cererii spre examinare de către Serviciul Fiscal de Stat, o discuție preliminară, în vederea stabilirii existenței obiectului pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Regulamentul stabilește limitele aplicabilității SFIA în timp și asupra cercului de persoane. Astfel, SFIA este obligatorie pentru contribuabilul solicitant, pentru Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Serviciul pentru colectarea impozitelor și taxelor locale numai dacă termenele și condițiile acesteia au fost respectate de persoana fizică sau juridică în privința căreia a fost emisă, iar valabilitatea acesteia încetează dacă prevederile legislației fiscale în baza cărora a fost emisă se modifică. La rândul său, implementarea conceptului de soluție fiscală individuală anticipată în legislația și practica Republicii Moldova prezintă beneficii atât pentru persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, cât și pentru stat. Pentru contribuabil, soluția fiscală individuală anticipată reprezintă un instrument ce oferă posibilitatea de a gestiona riscul fiscal la care se supune din cauza unor lacune în legislație sau a unor prevederi normative interpretabile. Pe de altă parte, pentru stat, implementarea conceptului și a procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, prezintă avantaje din considerentul că reduce situațiile de conflict între autorități și contribuabili, precum și servește drept oportunitate de perfecționare a legislației.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.