09
06 2021
334

Regulamentul privind reorganizarea și dizolvarea OPCVM poate fi modificat

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a înaintat pentru consultări publice proiectul privind modificarea unor acte normative ale CNPF (proiect) ce vizează operarea amendamentelor la Hotărârea CNPF nr.1/11/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea și dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și societăților de administrare fiduciară a investițiilor (Regulament) și Hotărârea CNPF nr.10/19/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond.
 

 

Aprobarea modificărilor propuse la Regulament va extinde aplicarea procedurilor și listei de documente necesare pentru eliberarea avizelor respective de către CNPF în cazul reorganizării/ dizolvării OPCA și a societăților de administrare a investițiilor.

 

Proiectul stabilește procedura de reorganizare şi dizolvare a organismelor de plasament colectiv (OPC) în funcție de forma de organizare a acestora: fond de investiții fără personalitate juridică, societate pe acțiuni sau societate în comandită.

 

Astfel, reorganizarea fondului de investiții prin fuziune se va putea realiza prin absorbţie şi contopire. În cazul aprobării modificărilor în redacția propusă, absorbție se va considera operaţiunea prin care unul sau mai multe fonduri de investiții, denumite OPC absorbite, îşi vor transfera, în momentul dizolvării lor fără lichidare, patrimoniul unui alt fond de investiții existent, denumit OPC absorbant, în schimbul repartizării de unități de fond ale OPC absorbant către deţinătorii unităților de fond ale OPC absorbite, precum şi, dacă este cazul, a unei plăţi în numerar, care să nu depăşească 10% din valoarea activului net al respectivelor unități de fond.

 

Modificările elaborate la Regulamentul privind registrul deținătorilor de unități de fond se vor aplica persoanei care ține registrul: depozitarului fondului în cazul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare înființate ca fonduri de investiții, societății de administrare a investițiilor sau depozitarul fondului în cazul organismelor de plasament colectiv alternative înființate ca fonduri de investiții.

Potrivit autorilor inițiativei, modificările au fost elaborate întru executarea prevederilor art.46 alin.(3) din Legea nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative (Legea nr.2/2020), având în vedere similitudinea condițiilor de funcționare, dar și de reorganizare/dizolvare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) reglementate de Legea nr.171/2012 privind piața de capital, și a organismelor de plasament colectiv alternative (OPCA) reglementate de Legea nr.2/2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.