02
08 2021
567

Regulamentul privind vehiculele scoase din uz. Consultări publice

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind vehiculele scoase din uz (proiectul Regulamentului). Necesitatea elaborării acestuia, în opinia autorilor, este condiționată de faptul că problema gestionării vehiculelor scoase din uz (VSU), inclusiv componentelor și materialelor acestora, este foarte acută, având în vedere ratele de reciclare și valorificare a deșeurilor foarte reduse și în mare parte operate ilegal.
 
Legislația actuală nu reglementează măsuri pentru colectarea și tratarea tipurilor speciale de deșeuri, cum ar fi cele voluminoase (inclusiv VSU), considerent din care acestea pot reprezenta un pericol pentru mediu și o sursă de cantități enorme de materiale nevalorificate.  

 

Crearea cadrului normativ drept urmare a aprobării proiectului propus pentru consultări publice va asigura instituirea unui mecanism de reglementare a activităților de prevenire a formării de deșeuri de la VSU, inclusiv componentelor și materialelor acestora, dar și refolosirea, reciclarea și alte forme de recuperare pentru a reduce eliminarea de deșeuri, precum și îmbunătățirea din punct de vedere ecologic a activității tuturor agenților economici implicați în ciclul de viață al vehiculelor, în special a operatorilor direct implicați în tratarea vehiculelor scoase din uz.

 

În acest sens, proiectul propune interzicerea comercializării vehiculelor, a materialelor și componentelor acestora provenite de la producătorii care nu sunt înregistrați într-o listă specială; stabilește procedurile de colectare a VSU, inclusiv a componentelor, materialelor; obligațiile de respectare a acestor proceduri de către persoanele fizice şi agenții economici care generează acest tip de deșeuri; a regulilor privind activitatea sistemelor individuale și colective; cerințele de tratare, valorificare și reciclare, care vor favoriza dezvoltarea de noi tehnologii din punct de vedere al protecției mediului pentru toate tipurile de vehicule. Un capitol aparte al proiectului conține prevederi ce țin de realizarea de către producători a țintelor anuale de valorificare şi reciclare a VSU către anul 2025.

 

În condiția aprobării proiectului în redacția propusă, în Moldova, prin intermediul Sistemului Informatic Automatizat Managementul Deșeurilor (SIA MD), va fi creată Lista producătorilor ce vor cădea sub incidența reglementărilor de responsabilitate extinsă, în care urmează a fi înregistrați importatorii și distribuitorii de vehicule.

 

Conform statisticii oficiale, parcul auto național crește anual cu circa 30 de mii de unități de transport, dintre care doar 12% sunt unități de transport noi comercializate de importatorii oficiali. Datele Agenției de Mediu demonstrează că, în perioada anilor 2004-2018, numărul de autovehicule în țara noastră a crescut de la 396 305 la 872 172 unități, ceea ce denotă o majorare de 2,2 ori. Pentru anul 2018, distribuția autovehiculelor pe categorii de vârstă constituie: 2,2% din totalul autovehiculelor au o vechime de până la 2 ani, 3,1% – între 2 și 5 ani, 12% – de 10 ani, iar 82,7% sunt autovehicule care au o vechime de peste 10 ani.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.