Știri

Remanieri la IFPS și unele direcții din cadrul IFS pe mun. Chișinău întru îmbunătățirea activității

Activitatea Serviciulu Fiscal de Stat, deși o putem califica satisfăcătoare, pe unele segmente totuși lasă de dorit, a declarat astăzi Șeful IFPS, Ion Prisăcaru, în cadrul ședinței de lucru cu șefii subdiviziunilor IFPS și IFS pe mun. Chișinău. Momente de nemulțimire trezesc rezervele nevalorificate în activitatea Fiscului în general, și a IFS teritoriale în particular, multe depinzând de spiritul de inițiativă și de persevernța conducătorilor și a funcționarilor fiscali în a asigura finalitatea acțiunilor, a specificat Ion Prisăcaru. În cadrul ședinței au fost luate în dezbatere rezultatele obținute de fiecare subdiviziune, acestea fiind examinate pe diverse direcții de activitate, cum ar fi: aducerea în cadrul legal a activităților ilicite, conformarea benevolă, eficiența activităților de control fiscal, diminuarea restanțelor agenților economici la bugetul public național, sporirea acumlărilor la bugetul de stat, monitorizarea respectării legislației fiscale de către contribuabilii mari, activitatea posturilor fiscale, evaluarea nesatisfăcătoare a performanțelor activității IFS teritoriale și a angajaților IFS teritoriale și din aparatul central. Vis-a-vis de ultima chestiune s-a atras atenția asupra necesității de a fi stabilite obiective și indicatori reali și nu declarativi, ceea ce ar asigura o evaluare mai obiectivă, care să corespundă realității, condiție sigură pentru a obține rezultate bune. O atenție deosebită a fost acordată activității ineficiente a posturilor fiscale și rezultatelor destul de modeste în activitatea de control fiscal. Șeful IFPS, dl Ion Prisăcaru, a reiterat stringența consolidării eforturilor, manifestării de inițiativă din partea tuturor funcționarilor SFS în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor lor. Întru eficientizarea muncii, fortificării activității și obținerea de rezultate palpabile, dl Ion Prisăcaru a operat remanieri a cadrelor de conducere în unele direcții ale IFPS și IFS pe mun. Chișinău, în scopul îmbunătățirii activității Serviciului Fiscal de Stat.


via | www.fisc.md

1718 vizualizări

Data publicării:

28 Iulie /2015 09:50

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

remanieri | IFPS | cadrul IFS | Chișinău | Chisinau | îmbunătățirea | activitate | fiscal | fiscale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon