16
07 2018
673

Reorganizarea Centrului de Informații Juridice

Agenția Resurse Informaționale Juridice, care are misiunea dezvoltării sistemului integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și asigurarea interoperabilitatea sistemelor informaționale ale sectorului justiției, dar şi executarea Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, este succesor de drepturi și obligații al Centrului de Informații Juridice. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Resurse Informaționale Juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 644 din 10 iulie 2018 a fost publicat în MO din 13 iulie. În funcţiile Agenţiei sunt incluse asigurarea evidenţei, sistemati-zarea, publicarea legilor, hotărârilor Parlamentului, hotărârilor Curţii Constituţionale, Guvernului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova. Tot această autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei va elabora concepte, termenii de referinţă şi documentele tehnice aferente necesităților de achiziţionare a soluţiilor TI, va monitoriza şi efectua controlul implementării proiectelor TI, inclusiv prin gestiunea riscurilor, dezvoltarea sistemelor şi scoaterea din uz a echipamentului respectiv. De competenţa Agenţiei ţine legalizarea actelor oficiale ale Republicii Moldova, aplicarea apostilei pe actele oficiale, elaborarea şi promovarea standardelor de calitate pentru managementul informaţiei privind sectorul justiției şi prestarea serviciilor electronice. Regulamentul prevede drepturile şi obligaţiile instituţiei, acţiunile care aceasta urmează să le întreprindă pentru realizarea obiectivelor sale. Menţionăm că efectivul-limită al Agenției Resurse Informaționale Juridice este aprobat în număr de 23 de unităţi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.