30
05 2017
1698

Restanţele de contribuţii la BASS au depăşit 426 mil. lei

Casa Naţională de Asigurări Sociale a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie-mai ale anului 2017 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 26.05.2017 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 426,5 mil. lei. În contextul celor expuse mai sus, Casa Naţională de Asigurări Sociale publică lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 100 mii lei, formate la situaţia de 26.05.2017. Datoria plătitorilor prenotaţi constituie suma de 298,1 mil. lei şi reprezintă 69 % din datoria totală. Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate, potrivit alin. (2) art. 2941 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008, se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Totodată, informăm că, în conformitate cu prevederile alin. (2) art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate. Lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 100 mii lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.