26
03 2020
853

Rezidenţii parcurilor IT: contabilitatea costurilor de producţie şi calcularea costului softurilor elaborate

Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei practică o diversitate vastă de activităţi, fapt ce provoacă diverse întrebări privind modul de contabilizare a costurilor privind crearea, implementarea şi gestionarea tehnologiilor informaţionale, precum şi prezentarea informaţiilor aferente în situaţiile financiare. Cadrul normativ de bază pentru entităţile ce activează în acest domeniu îl reprezintă Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi HG 1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park”. Acestea stipulează condiţiile privind crearea unui parc în domeniul IT, genurile de activitate care trebuie să corespundă cel puţin unuia din tipurile de activitate prevăzute de art. 8 al Legii nr. 77 printre care pot fi menţionate:
  • realizarea softurilor la comandă,
  • editarea jocurilor de calculator,
  • editarea altor tipuri de softuri,
  • managementul mijloacelor de calcul,
  • prelucrarea datelor,
  • administrarea paginilor web,
  • activităţi de cercetare-dezvoltare şi
  • a altor acţiuni conexe.
Fiecare tip din activităţile desfăşurate de către rezidenţii parcurilor IT are anumite particularităţi specifice în perfectarea documentară, care, la rândul său, condiţionează modul de contabilizare a costurilor, cheltuielilor şi veniturilor obţinute. În articolul „Contabilitatea costurilor de producţie şi calcularea costului softurilor elaborate de către rezidenţii parcurilor IT”, elaborat de Vasile Bucur și Iuliana Țugulschi, care va fi publicat în ediția din aprilie a revistei „monitorul.FISC.md”, autorii se referă la modul de contabilizare a operaţiunilor legate de crearea şi comercializarea softurilor elaborate de către compania IT, aducând un șir de exemple pentru a ușura activitatea contabililor din acest domeniu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.