03
05 2022
1116

(ro/ru) e-Factura, obligatorie pentru livrările de produse petroliere / e-Factura станет обязательной при поставке ГСМ

Reiterăm, de pe data de 1 mai 2022 sunt puse în aplicare completările la art.117 din Codul fiscal (alin.13), potrivit cărora la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA de produse petroliere principale (benzină, motorină) pe teritoriul țării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
 
Amintim, modificările au fost aprobate prin Legea nr.40/2022 pentru modificarea unor acte normative, art.I al căreia, prin derogare de la prevederile Legii nr.100/2018, vor fi puse în aplicare de la 1 mai curent.

 

Напоминаем, 1 мая 2022 г. вступили в силу дополнения в ст.117 Налогового кодекса (п.13), согласно которым при осуществлении облагаемых НДС поставок основных видов нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) на территории страны субъект налогообложения обязан представить покупателю (получателю) электронную налоговую накладную (e-фактуру) на данную поставку.

 

Поправки утверждены Законом № 40/2022 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, ст. I которого, в отступление от положений Закона № 100/2018, введены в действие с 1 мая текущего года.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.