19
05 2017
555

Rolul birourilor comercial-economice in cadrul misiunilor diplomatice ale RM, în creștere

Guvernul a aprobat Regulamentul privind birourile (secțiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, care îl va substitui regulamentul similar adoptat în decembrie 2001. Noul regulament este ajustat la rigorile actuale, iar scopul urmărit este să dinamizeze activitatea acestor structuri, să sporească rolul diplomației economice în promovarea intereselor țării în contextul extinderii proceselor integraționale în lume și creșterii concurenței pe piața mondială.

Astfel, Regulamentul prevede o serie de acțiuni, menite să eficientizeze activitatea birourilor (secțiilor) comercial-economice, precum și mecanismul de evaluare a performanței lor în baza unor indicatorilor de proces și rezultat. Indicatorii ”de proces” vor cuantifica eforturile depuse de către birourile (secțiile) comercial-economice în vederea atingerii obiectivelor trasate, iar cele ”de rezultat” vor evalua necesitățile birourilor (secțiilor) în țara de reședință.

Potrivit Regulamentului, biroul (secția) economic-comercial se instituie, prin decizie de Guvern, la propunerea Ministerului Economiei și MAEIE, coordonată cu Ministerul Finanțelor, în calitate de subdiviziune a misiunii diplomatice sau oficiului consular a RM. Birourile (secțiile) comercial-economice au menirea să promoveze interesele economice ale RM, să protejeze drepturile agenților economici peste hotare, să contribuie la constituirea și dezvoltarea relațiilor economice în țările de reședință sau acreditate prin cumul, prin atragerea investițiilor, impulsionarea schimburilor comerciale, în special, a exporturilor de produse și servicii moldovenești, să participe activ la implementarea tratatelor economice bilaterale și multilaterale.

Printre obiectivele importante se înscriu, de asemenea, stabilirea contactelor cu autoritățile și comunitatea de afaceri din țările de reședință, în special cu partenerii de afaceri, identificarea evenimentelor economice relevante, a târgurilor și expozițiilor, la care ar putea participa oamenii de afaceri din Moldova sau cei străini în țara noastră.

Și nu în ultimul rând, o activitate regăsită pe agendă este cea de acordare a ajutorului agenților economici autohtoni, prin prezentarea informației privind modalitatea de accesare a pieții din aceste țări, a barierelor tarifare și netarifare aplicate, a instrumentelor regulatorii locale ce vizează businessul, dar și despre unele diferențe culturale, care pot influenţa reușita unor contacte de afaceri.
Numărul de persoane, care activează în aceste birouri (secții ) va fi stabilit în baza evaluării necesităților, luând în considerație, în primul rând, evoluția relațiilor comercial-economice cu țara de reședință.

Aceste persoane vor fi delegate de Ministerul Economiei și MAEIE. Prin transfer, pot fi detașați pentru activitate în birouri (secții) funcționari publici, care au o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, dacă vor corespunde cerințelor Legii cu privire la serviciul diplomatic (în afara punctului că nu sunt diplomați de carieră). Detașarea funcționarilor publici, selectați de Ministerul Economiei, se va face pe 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 1 an. Locul de muncă, de la care a fost detașat, în acest caz, se păstrează.

Ce ţine de mecanismul de evaluare a activități birourilor (secțiilor) comercial-economice din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, aceasta va fi efectuată de Ministerul Economiei și MAEIE periodic, cel puțin odată în 3 ani. Înregistrarea unor progrese în relațiile comercial-economice cu țările de reședință sau de acreditare prin cumul, semnarea unor contracte avantajoase de către agenții economici din Moldova drept urmare a participării la târguri, expoziții și misiuni economice, lansarea unor parteneriate de afaceri durabile vor fi considerate semnale că birourile (secțiile) desfășoară o activitate prodigioasă și merită să fie menținute și consolidate.

Regulamentul prevede şi alţi indicatori de proces și rezultat, ce permit o evaluare corectă a activității acestor structuri. Mecanismul identificat de Ministerul Economiei și MAEIE va asigura flexibilitatea necesară în vederea fortificării platformelor de colaborare și de valorificare a potențialului comercial-economic și investițional în țările de interes pentru Republica Moldova.

Reeşind din faptul adoptării noului Regulament, Guvernul a adrogat următoarele hotărâri:

— Hotărîrea Guvernului nr. 1369 din 7 decembrie 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind birourile (secţiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare”

— Hotărîrea Guvernului nr.359 din 27 martie 2002 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1369 din 7 decembrie 2001”

— Hotărîrea Guvernului nr.1394 din 31 octombrie 2002 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1369 din 7 decembrie 2002”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.