22
11 2016
2078

S.A. „Energocom” poate deveni Furnizor central de energie electrică

Un proiect de Hotărâre ce are drept scop creare cadrulului legal necesar pentru funcţionarea eficientă a sectorului energetic din surse regenerabile, precum şi asigurarea securității energetice a statului, a fost elaborat de Ministerul Economiei. Principala prevedere a proiectului constă în numirea S.A. „Energocom” în calitate de Furnizor central de energie electrică, care va avea atribuții de bază precum achiziționarea de la producători a cantității de energie electrică livrată în reţelele electrice și achiziționarea de la producătorii de energiei electrică din surse regenerabile cantitatea de energie electrică livrată în rețelele electrice, la tarife aprobate de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică. De asemenea, compania se va ocupa cu achiziționarea întregii cantități de energie electrică livrată în reţelele electrice de către centralele electrice de termoficare în regim de cogenerare, care livrează energia termică în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, la tarife aprobate de ANRE, precum și colectarea de la producători şi prezentarea operatorului sistemului de transport şi operatorilor sistemelor de distribuție a informației cu privire la prognoza livrării în reţelele electrice a cantității de energie. Totodată, va determina cantitățile lunare de energie electrică ce urmează a fi livrate fiecărui furnizor şi consumator eligibil de energie electrică, în funcție de cotele deținute de aceștia pe piața energiei electrică şi prezentarea ANRE a informației respective. Tot Furnizorul central de energie electrică va gestiona vânzarea întregii cantități de energie electrică, achiziționată de la producătorii de energie din surse regenerabile şi de la centralele electrice de termoficare în regim de cogenerare, tuturor furnizorilor și consumatorilor eligibili, care își desfășoară activitatea pe piața internă a energiei electrice, în funcție de cotele lor deținute pe piață şi la prețurile reglementate. Conform proiectului, Ministerul Economiei a identificat că, la etapa inițială, cea mai potrivită şi mai simplă opțiune este desemnarea în calitate de Furnizor central de energie electrică a S.A. „Energocom” pentru că este unicul furnizor de acest tip care actualmente deține licența corespunzătoare şi real activează pe piața energiei electrice din Moldova. Mai mult, S.A. „Energocom” este o întreprindere funcțională, care are experiență îndelungată de furnizare a energiei electrice pe piața internă, asigurând din import şi de la centrala electrică din regiunea Transnistreană, 70-80% din totalul cererii de energie electrică consumată în Republica Moldova. Insituirea unui Furnizor central de energie electrică are la bază și asumarea obligației Republicii Moldova față de Comunitatea Energetică, privind realizarea, până în anul 2020, a unei ponderi a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie de cel puțin 17%, care ulterior a fost transpusă şi în Legea privind promovarea utilizării energie regenerabile. Menționăm că dezvoltarea producerii energiei din surse regenerabile va avea un impact pozitiv şi asupra posibilităților de dezvoltare locală, asupra coeziunii sociale și noi locuri de muncă, în special în privința dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Proiectul și nota informativă pot fi consultate aici: particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.