15
10 2019
2230

Salariatul va beneficia de diurna oferită de organizator

În legislația actuală nu se regăsesc norme ce ar stabili expres care va fi mărimea diurnei în cazul în care organizatorul suportă cheltuielile pentru asigurarea delegatului cu diurnă, burse etc. prin rambursarea mijloacelor financiare la conturile entității delegatare după finalizarea perioadei de delegare. În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Executivului pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova. Astfel, proiectul prevede că, în cazul în care angajatorul suportă cheltuielile pentru asigurarea delegatului cu diurnă sau alte plăți confirmate documentar, prin rambursarea mijloacelor financiare la conturile entității delegatare după finalizarea perioadei de delegare, entitatea va asigura achitarea diurnei salariatului în mărimea maximă oferită de organizator. Potrivit autorilor, se constată oportun ca suma diurnei, achitarea căreia este pusă pe seama organizatorului, să fie încasată de salariat în mărime deplină. În prezent, diferenţa de curs valutar care a apărut în legătură cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine şi cu aplicarea cursului valutar la care se recalculează o monedă în alta, conform documentelor prezentate eliberate de entităţile care efectuează operaţiunile de schimb valutar, se atribuie de către entităţi la cheltuieli sau la venituri, iar de către instituţiile publice – la cheltuielile efective din devizul de cheltuieli la articolul „Deplasări în scopuri de serviciu”. Autorii propun excluderea prevederii prin care se particularizează atribuirea cheltuielilor în cauză de către instituțiile publice la articolul „Deplasări în scopuri de serviciu”. Astfel, se vor aplica uniform aceleași proceduri de către toate entitățile. Proiectul de hotărâre a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne și a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali, desfășurată la 10 octombrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.