06
04 2018
1689

Sancționare pentru muncă nedeclarată

În urma efectuării unui control la SRL „P.T.”, întreprinderea a fost învinuită de către agentul constatator al Inspecţiei teritoriale de muncă Chişinău de faptul că a admis munca nedeclarată în raport cu cetăţeanul T., contrar prevederilor art. 71 din Codul muncii care prevede că munca nedeclarată este interzisă. Prin muncă nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului ce ţin de încheierea contractului individual de muncă. În baza procesului-verbal cu privire la contravenţie, acţiunile SRL „P.T.” au fost argumentate de agentul constatator reeşind din prevederile art. 551 din Codul contravenţional, care prevede răspundere pentru utilizarea muncii nedeclarate de către o persoană juridică. În rezultatul examinării probelor prezentate, care au fost acceptate de către întreprindere, instanța de judecată a dispus de a recunoaște întreprinderea SRL „P.T.” vinovată de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 551 din Codul contravenţional şi, în temeiul normei indicate, de a-i aplica sancţiunea în forma de amendă în mărime de 210 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 10500 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.