05
05 2021
356

Sancțiunile aplicate în anul 2020

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2020, numărul contravențiilor constatate a fost în creștere cu 37,8 mii comparativ cu anul 2019 și a atins cifra de 407,9 mii cauze contravenţionale. Din numărul total al deciziilor luate asupra acestora, în 391,6 mii cazuri au fost aplicate sancțiunii (96,2% din numărul total), iar în 7,2 mii cazuri (1,8%) au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii. Totodată, în 8,2 mii cazuri procesul contravențional a fost încetat în legătură cu alte motive (2,0%). În medie, la 1000 locuitori au revenit 148 decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale. Suma amenzilor aplicate a constituit 386,3 mil. lei, cu 17,6% mai mult faţă de anul precedent, fiind încasate 133,2 mil. lei sau circa 34,5%.
 
În cazul contravenţiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi cea cu valori mobiliare au fost constatate 24,6 mii contravenții, în descreștere cu 35,9% comparativ cu anul 2019, fiind adoptate 24,2 mii decizii de aplicare a amenzii. Concomitent, pentru 375 contravenții a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului, iar în 178 cazuri a fost aplicată confiscarea.
 
În această categorie predomină:
  • încălcările cu privire la desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, fiind aplicate amenzi în circa 5,9 mii cazuri
  • încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor, precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale (23,0% în totalul amenzilor aplicate
  • încălcarea regulilor vamale – 20,0%
  • încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control – 10,5%
  • încălcarea regulilor privind vinieta au constituit 9,3% în structura amenzilor
  • încălcarea regulilor de comerț – 3,6% din amenzi.
 
În topul deciziilor de aplicare a pedepsei, pe categorii de contravenții, se regăsesc sancțiunile contravenționale ce se referă la încălcările în domeniul circulaţiei rutiere (58,4%), fiind în creștere cu 3,3% față de anul 2019. Deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru contravenţiile ce atentează la ordinea şi securitatea publică au constituit 12,1%, majorându-se cu 37,6% comparativ cu anul precedent, urmate de cele adoptate pentru contravenţiile ce atentează la sănătatea populaţiei, persoanei, la starea sanitar-epidemiologică (9,0%), contravențiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare (6,2%) și cele ce atentează la drepturile politice, de muncă şi alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice (5,7%).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.