10
01 2022
2088

Sancțiunile pentru încălcarea ținerii evidenței contabile vor fi mai dure

În ședința Executivului anunțată pentru 12 ianuarie 2022 va fi examinat proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Documentul conține și propunerea de modificare a art.295 din Cod, care prevede sancțiunile pentru încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor sau rapoartelor financiare. Proiectul acestora este oferit în continuare.
 
 (1) Nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate sau a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară, elaborare și aplicare a politicilor contabile se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 
(2) Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu regim special, precum și nerespectarea cerințelor de întocmire a acestora, cu excepția tranzacțiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 
(3) Deținerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de proveniență a acestora și a faptelor economice fără documentarea și reflectarea acestora în contabilitate se sancționează cu amendă de la 25 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 
(4) Nerespectarea cerințelor legislației privind aplicarea conturilor contabile și înregistrarea în registrele contabile a faptelor economice, precum și a regulilor privind efectuarea inventarierii se sancționează cu amendă de la 5 la 10 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 10 la 20 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 
(5) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile până la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Agenția Națională a Arhivelor, sau nerestabilirea lor în termen de până la 3 luni de la data constatării faptului respectiv se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 
(6) Prezentarea de situaţii financiare care nu corespund caracteristicilor calitative a acestora se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 
(7) Nerespectarea cerințelor legislației privind formatul, modul și termenele de întocmire, prezentare și publicare a situațiilor financiare individuale sau rapoartelor financiare, situațiilor financiare sau rapoartelor consolidate, a raportului conducerii, raportului consolidat al conducerii, raportului auditorului, raportului privind executarea bugetului autorității publice se sancționează cu amendă de la 20 la 40 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 70 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 
(8) Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate se sancționează cu amendă de la 60 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 
(9) Neîntocmirea actului de achiziție de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal și/sau includerea în acesta a datelor neveridice se sancționează cu amendă de la 20 la 40 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 
Răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară revine conducătorului/ administratorului/ directorului/ fondatorului/ persoanei fizice, cu stabilirea obligațiilor și drepturilor acestora. În conformitate cu art. 34 din Legea nr. 287/2017 entitățile și persoanele care încalcă prevederile legii poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională și/sau penală, conform legislației în vigoare, se spune în nota proiectului.
 
 
Cu detalii vom reveni pe măsura promovării proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.