11
06 2021
210

Scopul fundamental al achizițiilor publice

„Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” în cadrul achizițiilor publice a devenit principiul fundamental care trebuie să orienteze alegerea autorităţii contractante. Ca rezultat al modificărilor operate la Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta nu mai este doar unul dintre criteriile de atribuire și este determinată prin aplicarea unuia dintre cele patru criterii definite de legislaţia naţională:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate-preţ;
d) cel mai bun raport calitate-cost.

 

În articolul „Criterii de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice”, publicat în ediția din iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, autorul, Iacob Plamadeală, oferă operatorilor economici participanți la achizițiile publice analiza detaliată a fiecărui criteriu în parte, a principiilor de care se conduc autoritățile contractante pentru a atinge în cadrul achizițiilor scopul fundamental: alegerea „ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic”.

 

Totodată, propunem tuturor persoanelor interesate consultarea și altor articole publicate în rubrica „Achiziții publice”:

 

Împărțirea pe loturi a obiectului contractului de achiziție publică

 

Gestionarea conflictelor de interese în cadrul procedurilor de achiziții publice 

 

Bunele practici din domeniul achizițiilor publice

 

 Noul Regulament privind achizițiile publice de lucrări 

 

Reglementări aferente achiziționării bunurilor, lucrărilor și serviciilor de către întreprinderile de stat 

 

 Ofertant asociat, terț susținător, sau subcontractant

 

 Practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziție publică

 

Criterii de calificare/selecție a ofertanților/ candidaților în cadrul achizițiilor publice de lucrări

 

 Modificarea contractelor de achiziții publice

 

Respectarea legislației muncii în contextul achizițiilor publice ce au ca obiect serviciile de pază.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.