Catalogul tematic
Тематический каталог


Art. 1. achiziţie publică — procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau cîtorva autorităţi contractante.

LEGE Nr. 96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice
13
04 2018
92

SFS: Invitation for bids

Republic of Moldova
Tax Administration Modernization Project
Credit No.: 8625-MD, 5829-MD
Contract Title: Computer equipment and system operating equipment
Reference No.: TAMP/4/NCB-2


1. The State Tax Service implements the TAMP project with World Bank support and intends to apply part of the credit for the purchase of computers and operating equipment.
Detalii
03
04 2018
97

Primăria capitalei: netransparenţa achiziţiilor publice

Direcția Audit Intern al Primăriei Chişinău a efectuat, în perioada 15 ianuarie-12 martie 2018, un control, ce a avut ca subiect 9 unități structurale din cadrul Primăriei. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale.

Acțiunile de audit au vizat procedura de achiziţii publice. În cadrul verificărilor, specialiștii au identificat încălcări admise de funcționari în procesul achiziţiilor. Silvia Radu, primarul general interimar al capitalei, a dat asigurări că cei care au fost audiaţi vor oferi explicațiile necesare.
Detalii
26
03 2018
248

Primele tranzacții de achiziție publică deplină în sistemul MTender

Ministerul Finanțelor și Inspecția Financiară au perfectat primele contracte de achiziții publice în format electronic înregistrate la Trezoreria de Stat, folosind sistemul MTender. Aceste tranzacții au fost efectuate totalmente cu utilizarea semnăturii electronice.

Contractele respective de achiziții au parcurs tot ciclul procedurii de achiziții în regim electronic de la planificare până la semnarea și înregistrarea contractului de achiziții publice. Este pentru prima dată când în țara noastră s-a utilizat semnătura electronică elaborată de Centrul de Guvernare Electronică, pentru semnarea contractelor între o autoritate publică și un agent economic.
Detalii
20
03 2018
199

Achiziţiile publice: alte criterii

Proiectul de lege ce stabilește alte criterii de determinare a câştigătorilor în cadrul achiziţiilor publice este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare publică.

Astfel, criterii de atribuire pot deveni: preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preţ și cel mai bun raport calitate-cost. Respectiv, la determinarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurilor de atribuire se stabilesc cele ce au la bază eficiența achiziției pe termen lung, îmbinând aspecte atât de calitate, cât și de cost.
Detalii
15
02 2018
163

С 15 февраля госзакупки в Кишиневе – только через MTender

С сегодняшнего дня все подразделения примэрии муниципия Кишинев должны осуществлять публичные закупки через электронную систему MTender. Такое решение муниципальный совет Кишинева принял на последнем заседании в конце декабря 2017 г.

Согласно документу, все структуры примэрии и муниципального совета должны осуществлять через MTender закупки товаров и услуг стоимостью до 80 тыс. леев (без учета НДС) и закупки работ стоимостью до 100 тыс. леев (без учета НДС).
Detalii
30
01 2018
190

В Молдове введены стандарты госзакупок охранных услуг

Министерство финансов утвердило стандартную документацию для осуществления государственных закупок охранных услуг. Соответствующий приказ опубликован в «Monitorul oficial» 26 января 2017 г.
Detalii
08
09 2017
417

Госзакупки «на ладони»: новый модуль для развития системы MTender в Молдове

Очередное знаковое событие для развития сектора государственных закупок в Молдове. Международный фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) объявил о готовности поддержать реформу системы госзакупок в Молдове, которая была запущена в прошлом году. В частности, фонд покроет расходы на разработку и внедрение электронного модуля «Business Intelligence» (около $90 тыс.) в национальную систему госзакупок MTender. В настоящее время финансовую поддержку этой реформы уже предоставляют Европейский банк реконструкции и развития и Делегация ЕС в Молдове.
Detalii
28
07 2017
346

Achizițiile publice centralizate, mai accesibile şi transparente

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Regulamentul cu privire la inițierea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții publice.

Documentul conține prevederi referitoare la planificarea procedurilor de achiziții, desfășurarea procedurilor centralizate de achiziție publică, atribuțiile și responsa-biliățile în cadrul procedurilor centralizate de achiziție, prezentarea ofertei, monitorizarea executării contractelor de achiziții publice etc.
Detalii
24
07 2017
394

A fost desemnata conducerea ANSC

Viorel Moșneaga a fost numit de către Parlament în funcția de director general al Agenției Naționale Soluționarea Contestațiilor (ANSC). Acesta a activat din 2013 până în 2016 în calitate de șef al Agenției Achiziții Publice. În ultimul timp a lucrat în calitate de consilier în cadrul parlamentului.

În funcția de director adjunct al ANSC fost numită Irina Gutnic, iar Eugenia Eni, Angela Nani, Petru Oprea, Alexandru Ciuș și Iacob Plămădeală au fost numiți în funcție de consilieri ai Agenției. Mandatul acestora este de 7 ani.
Detalii