17
01 2017
1502

Se propune completarea listei agenților economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale

Lista agenților economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere urmează a fi completată cu un agent economic. Astfel, agentul economic ”Sadro Ursu” SRL va fi inlcus în lista agenților economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărâre de Guvern nr.359 din 26 mai 2014 și publicată în Monitorul Oficial, nr.134-141, art.397, 2014. Agentul economic a fost selectat de Comisia interdepartamentală formată din reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Camerei de Comerț și Industrie. Potrivit documentului, agentul economic a prezentat toate documentele necesare prevăzute în pct.15 al Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate. Menționăm că, în conformitate cu Regulamentul sus-numit, pentru a beneficia de includerea în Listă, agenţii economici trebuie să fie producători de mărfuri destinate exportului şi să dispună de capacităţi de producţie necesare fabricării acestora, ciclul de producere a mărfurilor pentru care se solicită prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale să nu depăşească 180 de zile, precum și să nu aibă datorii faţă de bugetul public naţional. Agenţii economici care corespund condiţiilor indicate înaintează Ministerului Economiei cererea de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, copia deciziei de înregistrare a agentului economic și declaraţia în nume propriu prin care se garantează că materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate vor fi utilizate la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului şi ciclul de producere nu depăşeşte 180 de zile. De asemenea, prezintă și copia actului eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, prin care se confirmă genul de activitate al solicitantului, existenţa capacităţilor de producţie şi potenţialului tehnologic, precum şi a personalului necesar pentru fabricarea mărfurilor destinate exportului. ”Sadro Urso” SRL este producător de mărfuri destinate exportului și dispune de capacități de producție necesare fabricării acestora, ciclul de producere a mărfurilor nu depășește 180 de zile și nu are datorii față de bugetul public național. Proiectul prin care se propune completarea Listei agenților economici poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.