22
03 2017
4241

Se propune o nouă Lege a condominiului

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor propune spre consultare un proiect de lege ce prevede aprobarea unei noi legi - Legea condominiului. Potrivit informaţiei, elaborarea şi promovarea unei noi legi în domeniul condominului este necesară pentru eliminarea dificultăţilor produse de procesul investiţional imperfect în construcţia de locuinţe şi stabilizarea acestuia. De asemenea, elaborarea proiectului de lege cu privire la condominiu a fost prevăzută și în Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018 și în Programul de activitate al Guvernului pentru anul 2016-2018. Proiectul de lege cu privire la condominiu a fost elaborat de către un grup de lucru, format din reprezentanți ai Ministerelor Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Economiei, Tineretului şi Sportului, Întreprinderii de Stat „Cadastru”, Primăriilor mun. Chișinău și Bălți, Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „SINDICONS”, Agenţiei municipale de ipotecă „AMIC”, Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”, Sindicatului „SINDICOMSERVICE”, Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice din Republica Moldova și Asociaţiei obştești Uniunea Republicană a Asociaţiilor de Coproprietari în Condominiu „Gestionarul”. Potrivit documentului, actuala Lege nr. 913 din 30.03.2000 a condominiului în fondul locativ, s-a dovedit a fi depășită în timp și ineficientă. Legea dată este aplicabilă doar în cadrul blocurilor locative și în raport cu proprietarii de apartamente, dar nu și în raport cu alți proprietari de încăperi izolate din cadrul clădirilor multietajate. Totodată, legea în vigoare nu prevede mecanismul de stabilire a cotelor-părţi ale proprietarilor de apartamente asupra bunurilor comune din condominiu. Din această cauză, în pofida faptului că bunurile comune din condominiu, fiind proprietate a proprietarilor de apartamente, dar și a altor proprietari de încăperi izolate din cadrul clădirii multietajate, continuă să fie înregistrate la oficiul cadastral teritorial în Registrul bunurilor imobile ca proprietatea statului, sau, după caz, proprietate a unităților administrativ-teritoriale respective, dar nu în proprietatea comună pe cote-părţi a proprietarilor de apartamente și altor proprietari de încăperi izolate din cadrul condominiului respectiv. În acelaşi timp, Legea actuală nu prevede mecanisme eficiente de creare a sistemului de condominiu în blocurile privatizate, care nu cădeau sub incidenţa legii. Conform proiectului, actualmente, sistemul întreţinerii sectorului locativ este imperfect, chiar anevoios, şi impune implementarea unor noi relaţii, complexe, multilaterale, obligatorii pentru toţi cei implicați în procesul funcționării condominiului respectiv. În acest scop, noua lege prevede delimitarea responsabilităţilor participanţilor principali, aceștia fiind: organele administraţiei publice locale, asociațiile de proprietari în condominiu, alți administratori ai condominiului, proprietarii apartamentelor, proprietarii altor încăperi izolate din cadrul condominiului respectiv şi, nu în ultimul rând, prestatorii de servicii comunale. Noua lege cu privire la condominiu va crea un mediu economico-social mai eficient şi mai adecvat de exploatare și întreținerea a fondului locativ pe întreg teritoriul țării. Legea prevede, în prmul rând, înregistrarea de stat obligatorie a dreptului de proprietate comună pe cote-părți asupra bunurilor comune din condominiu, instituirea obligatorie a Fondului de reparație și dezvoltare din condominiu, precum și contribuția financiară obligatorie a proprietarilor de unități la constituirea acestuia, gestionarea transparentă a mijloacelor Fondului, dar și altor resurse financiare ale asociației. Noua lege stipulează:
  • reglementarea adecvată a relațiilor și a dreptului de proprietate în cadrul condominiului, înregistrarea de stat adecvată a bunurilor individuale, dar și a dreptului de proprietate comună pe cote-părți, forțată și perpetuă, asupra spațiilor comune din condominiu;
  • stabilirea responsabilității plenare a proprietarilor de unități din cadrul condominiului pentru administrarea, exploatarea și întreținerea condominiului în condiții adecvate de funcționare, inclusiv în raport cu bunurile individuale și cu bunurile proprietate comună în cadrul condominiului;
  • stabilirea drepturilor, obligațiilor și răspunderii juridice în raport cu toți proprietarii de unități din cadrul condominiului, indiferent de destinația funcțională a încăperilor deținute în proprietate;
  • stabilirea competențelor organelor executive din cadrul asociațiilor de proprietari din condominiu, a drepturilor și obligațiilor acestora, inclusiv în procesul de luare a deciziilor, bazat pe participarea directă a proprietarilor de unități, dar și pe cerințele rezonabile referitoare la cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor respective;
  • constituirea Fondului de reparație și dezvoltare a condominiului, în baza principiului "Un Fond pentru un Teren cu Bloc” – „Un Teren – Un Condominiu”
Proiectul presupune cheltuieli pentru înregistrarea asociațiilor de coproprietari în condominiu, înființate în rezultatul reorganizării asociațiilor de proprietari ai locuințelor privatizate şi înregistrarea asociațiilor de proprietari în condominiu, înființate în rezultatul reorganizării prin separare a asociațiilor existente de coproprietari în condominiu. Pentru a stimula constituirea asociaţiilor proprietarilor în condominiu sau reorganizarea asociaţiilor şi cooperativelor existente, se prevede acordarea unei scutiri de la taxa de stat pe termen de 6 luni din data intrării în vigoare a legii. Ulterior, se va aplica taxa de înregistrare conform regulilor generale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.