14
01 2019
4472

Securitatea și sănătatea în muncă: 6 liste de verificare

În Monitorul Oficial din 11 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1534 din 27 decembrie 2018 al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă. Astfel, controlul de stat în acest domeniu va fi desfășurat în baza a șase liste de verificare:Lista de verificare pentru controlul de stat al securității și sănătății la locul de muncă • Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă pentru anumite domenii • Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării legislației cu privire șa securitatea și sănătatea în muncă la șantierele temporare și mobile • Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea, la locul de muncă, la azbest, agenți chimici sau la agenți cancerigeni sau mutageni • Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitatea ܈și sănătatea în muncă pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă • Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitatea și sănătatea în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. Listele respective vor fi publicate pe pagina web-oficială a autorităţilor competente în domeniul siguranţei ocupaţionale, Inspectoratului de Stat al Muncii și în Registrul de stat al controalelor. Verificările în domeniul securității și sănătății muncii se vor desfășura în conformitate cu Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, care prevede că desfășurarea controalelor planificate are loc doar în baza și în limitele listelor. Notă: În anul 2019, circa 5000 de agenți economici din domeniul sănătății publice vor fi supuși controlului de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.