26
09 2013
3511

Seminarul Tehnic: Aspecte fiscale şi contabile curente în Moldova

Pe data de 25 septembrie a avut loc Seminarul Tehnic cu genericul „Aspecte fiscale şi contabile curente în Moldova”, organizat de ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) în parteneriat cu ACAP (Asociaţia Contabilior şi Auditorilor Profesionişti), PwC (PricewaterhouseCoopers) Moldova şi Baker Tilly Klitou Moldova.

În cadrul seminarului din partea companiei PwC au participat cu discursuri: Tatiana Stavinschi, Sergiu Dumitraşcu — Tax Manageri şi Alexandru Munteanu, Legal Manager, care au descris în detalii Influenţa practicii fiscale internaţionale asupra cadrului fiscal din Moldova.

Ei au accentuat tranzacţiile companiilor din Moldova cu nerezidenţii, precum și aspectele fiscale problematice din activitatea nerezidenților în Moldova, fiind prezentate particularitățile cadrului legislativ și estimarea impactului, în special, pentru operațiuni de prestări servicii, regimuri pentru expatriaţi şi taxarea veniturilor acestora, practica reținerii impozitului la sursa de plată, impozitarea veniturilor nerezidenților sub forma de royalty, dividende, dobînzi ș.a., avînd în vedere și recomandările Convențiilor bilaterale pentru evitarea dublei impuneri, altor tratate internaționale.

Pe lângă faptul sesizării problematicii de ordin fiscal a operaţiilor susmenţionate, speakerii au venit cu un şir de recomandări şi soluţionări practice adunate din experienţa naţională şi internaţională.

Avem probleme comune, care trebuie să fie soluţionate printr-un efort comun, doar astfel vom contribui la rezolvarea acestora. Din partea noastră încercăm să venim cu sugestii, explicaţii, ne adresăm şi autorităţilor fiscale, accentuînd neclarităţile apărute. În acest context, am vrea să-i mulţumim organelor fiscale pentru că sunt receptivi la problemele noastre şi deschişi pentru a face modificările necesare în legislaţia fiscală atunci cînd este cazul, menţionează Tatiana Stavinschi.

Andrei Stan, Audit Supervisor din Baker Tilly Moldova, a participat cu tema IFRS 3 „Combinări de afaceri”: aspecte contabile şi fiscale.

Stela Mocan, Directorul executiv al Centrului de Guvernare Electronică, a prezentat un scurt raport din Agenda de e-Transformare: realizări şi perspective, în care a vorbit de serviciile electronice recent lansate (Serviciul mPay, semnătura digitală mPass), dar şi despre acelea ce urmează a fi lansate în scurt timp. Ea a rugat contabilii prezenţi să partcipe activ la crearea unei liste de servicii publice, care în viitorul apropiat ar trebui să devină electronice.

În cadrul seminarului ACAP şi Centrul de Guvernare Electronică au semnat Memorandum de colaborare, în speranţa unui parteneriat productiv şi prosper pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a contabililor, auditorilor, agenţilor economici şi persoanelor juridice în Republica Moldova.

Acest Memorandum prevede nu numai un schimb de experienţe şi baze electronice, dar şi participarea în evenimente şi instruiri comune după cerinţele membrilor noştri. Astfel, sunteți bineveniți să ne sugeraţi teme, idei şi propuneri pentru întîlnirile viitoare, precum şi lista serviciilor prioritare electronice pentru anul viitor, a spus Marina Şelaru, Directorul executiv ACAP.

foto Alexandru Oţel

7 imagini

  • Seminarul Tehnic: Aspecte fiscale şi contabile curente în Moldova
foto 1 din 7
  • Seminarul Tehnic: Aspecte fiscale şi contabile curente în Moldova
foto 2 din 7
  • Seminarul Tehnic: Aspecte fiscale şi contabile curente în Moldova
foto 3 din 7
  • Seminarul Tehnic: Aspecte fiscale şi contabile curente în Moldova
foto 4 din 7
  • Seminarul Tehnic: Aspecte fiscale şi contabile curente în Moldova
foto 5 din 7
  • Seminarul Tehnic: Aspecte fiscale şi contabile curente în Moldova
foto 6 din 7
  • Seminarul Tehnic: Aspecte fiscale şi contabile curente în Moldova
foto 7 din 7

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.