Catalogul instituţiilor

AO “Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova” (ACAP RM)

este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, non-profit şi de interes public, autogestionară, care are drept scop gestionarea profesiei contabile în Republica Moldova.

ACAP a fost creată în anul 1996 şi a evoluat pe parcurs ca în prezent să includă aproape 1000 membri, inclusiv studenţi înrolaţi în programele sale educaţionale de specialitate.

Asociaţia a câştigat reputaţia de promotor excelent al profesiei de contabil şi oferă o gamă largă de programe de învăţământ pre-profesional, profesional şi pe termen lung.

Asociaţia este membru deplin al IFAC (International Federation of Accountants), al SEEPAD (South-Eastern European Partnership on Accountancy Development) şi al ECCAA (Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors) şi membru asociat al FIDEF (Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones).

ACAP susţine activ misiunea, scopurile, obiectivele şi obligaţiunile de membru al IFAC şi este doritoare să consolideze capacitatea sa instituţională, accelerând dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor profesiei contabile în Republica Moldova, sporind conformitatea cu toate standardele IFAC şi UE şi participă la dezvoltarea modelelor twinning între organele / instituţiile profesioniste de contabilitate.

www.acap.md

03
09 2020
366

Evenimente online organizate de ACAP în luna septembrie

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova organizează pe parcursul lunii septembrie  următoarele evenimente :

 

  • Cursuri de instruire profesională continuă a auditorilor (online) : 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20 și 23 septembrie. Scopul cursului constă în formarea specialiştilor în scopul prelungirii certificatului de auditor în cadrul Programului de dezvoltare profesională continuă a contabililor şi auditorilor-membri ai АСАР РМ. Înregistrarea poate fi efectuată aici

 

23
07 2020
513

Возмещение НДС: обзор последних изменений налогового законодательства РМ в 2020 г.

АСАР РМ приглашает на вебинар «Возмещение НДС: обзор последних изменений налогового законодательства РМ в 2020 г.».

 

                                                    Программа:

1. Порядок обращения за возмещением сумм НДС в соответствии с Приказом Министерства финансов РМ №76 от 20 июня 2020 г («Об утверждении Положения о возмещении НДС предприятиям - плательщикам НДС, которые зарегистрировали суммы НДС, подлежащие вычету в последующем периоде»).

Detalii

22
07 2020
532

Rambursarea TVA: modificările recente operate în legislația fiscală în anul 2020

ACAP RM Vă invită la webinarul online cu genericul „RAMBURSAREA TVA: modificările recente operate în legislația fiscală în anul 2020".

 

Tematica abordată:

 

1. Detalii privind modul de solicitare a rambursării TVA în contextul Ordinului Ministerului Finanțelor al RM Nr.76 din 16 iunie 2020 (Cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară).


Detalii
25
06 2020
322

Обзор последних изменений в трудовом законодательстве РМ

ACAP приглашает на семинар "Обзор последних изменений в трудовом законодательстве РМ"

 

 1. Последние изменения, внесенные в трудовое законодательство Республики Молдова:

a) смена места работы, рабочее время и время отдыха

б) дистанционная работа:

18
06 2020
319

ACAP Vă invită la webinarul „Aplicarea corectă a legislației muncii prin prisma modificărilor recente"

Programul: (3 ore academice)

 

1. Ultimele modificări ale legislației muncii:
 1. schimbarea locului de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă
 2. munca la distanță:
 • organizarea muncii la distanță;
 • încheierea, modificarea, încetarea și conținutul contractului individual de muncă privind munca la distanță;
 • securitatea și sănătatea în muncă în cazul muncii la distanță.

Detalii
11
06 2020
396

Вебинар „Основные средства: от поступления до выбытия. Особенности бухгалтерского и налогового учета”

В результате посещения вы:

 • ознакомитесь со спецификой учета основных средств на практических примерах;
 • получите рекомендации и практики для разработки учетных политик;

 • узнаете какие изменения были приняты в учете основных средств и налоговые последствия данных нововведений;
 • получите готовые таблицы в Excel для налогового учета, поступления и выбытия ОС.

 

Программа:

Detalii
06
03 2020
1237

Contabilii și auditorii din Republica Moldova sunt așteptați la Palatul Republicii

În acest an, în calitate de partener informațional, Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” vă invită la Forumul contabililor și auditorilor din Republica Moldova, dedicat celebrării profesiei.

Evenimentul cu genericul „Profesia contabilă în lumea digitală: catalizatorul reformelor, consilier de încredere a businessului”, este organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova, Asociaţia Contabililor Certificaţi şi Autorizaţi (ACCA) și AO „Ecofin-Consult”. Evenimentul se va desfășura la 3 aprilie 2020, în incinta Palatului Republicii.
Detalii
04
02 2020
339

Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale în contextul modificărilor legislației contabile în anul 2020

ACAP RM vă invită la seminarul ”Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale în contextul modificărilor legislației contabile în anul 2020. Modul de întocmire a situaţiilor financiare și Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019”.

Scopul seminarului — Instruirea contabililor privind organizarea contabilităţii în organizaţiilor necomerciale în conformitate cu modificările recente operate în sistemul de reglementare normativă a contabilităţii în Republica Moldova pentru anul 2019-2020.
Detalii