08
11 2019
1155

Serviciile contabile CTIF, tot mai solicitate de autorități

Serviciile contabile, dar și cele de implementare și menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă pentru Autoritățile Publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP), oferite de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), sunt tot mai solicitate de către autoritățile și instituțiile publice din țară. Datele statistice arată că, în perioada ianuarie – octombrie 2019, specialiștii CTIF au realizat 16 contracte de prestare a serviciilor contabile încheiate cu autorități și instituții publice, majoritatea dintre care sunt primării. În prezent, în derulare se află contractele încheiate cu primăriile mun. Chișinău și orașelor Nisporeni și Vatra. Cele mai solicitate servicii contabile sunt: restabilirea evidenței contabile în anumite sectoare din gestiunea beneficiarului; sistematizarea evidenței contabile la capitolul salarizare; introducerea datelor în evidența contabilă a SIIECAP, administrat de CTIF; elaborarea recomandărilor privind ținerea conformă a evidenței contabile; consultanță în implementarea controlului managerial și elaborarea actelor privind managementul financiar. Cu referință la dinamica implementării SIIECAP, statisticile arată că, în nouă luni ale anului, numărul autorităților, instituțiilor publice și al celor la autogestiune care utilizează SIIECAP a crescut, față de finalul anului 2018, cu 15,7 % și a constituit 997 de entități. Cea mai mare pondere în lista acestor entități o au primăriile și instituțiile de învățământ. Mai mulți contabili care utilizează SIIECAP au relatat că acest sistem informatic le-a facilitat munca, cu ajutorul lui ei pot efectua mai rapid procesarea documentelor contabile, introducerea informației în rapoartele financiare și expedierea acestora în adresa instanțelor de resort. SIIECAP asigură automatizarea evidenței contabile în sectoarele din gestiunea autorităților și instituțiilor publice. Fiind ajustat de către CTIF la planul de conturi și noua clasificație bugetară, acest sistem este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare pentru ținerea evidenței contabile conform cerințelor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 și asigură interacțiunea cu sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale. Autoritățile și instituțiile publice care doresc să contracteze serviciile contabile oferite de CTIF, pot transmite solicitarea la adresa de e – mail: diana.calestru@ctif.gov.md sau la tel: 022 822 037. Entitățile interesate de implementarea și menținerea SIIECAP pot solicita contractarea serviciilor respective la numerele de telefon (022) 820 026, (022) 262 967, 0671 95 970 sau la adresele de e - mail: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md, valeriu.chirica@ctif.gov.md. Mai multe informații despre procedura de contractare a serviciilor contabile și a celor de implementare a SIIECAP pot fi găsite pe pagina web oficială a CTIF, accesând linkul. CTIF oferă servicii contabile și de implementare a SIIECAP în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018, prin care instituția a fost abilitată să acorde suport instituțional în domeniul contabilității în sectorul bugetar.


via | www.ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.