17
06 2020
1070

Serviciul e-Factura, tot mai solicitat

Sistemul informațional automatizat (SIA) „e-Factura” a devenit în cei șase ani de la lansare tot mai popular în rândul contribuabililor. Acest fapt este confirmat de datele statistice ale Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), administrator tehnico-tehnologic al sistemului informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat (SFS).
 
Datele CTIF arată că numărul contribuabililor care utilizează sistemul „e-Factura” a crescut de la 500 (în primele trei luni ale anului 2014) până  la 50,3 mii de contribuabili la începutul anului 2020, iar la momentul actual sistemul este utilizat de peste 176 mii de utilizatori ce au în cadrul sistemului rolul de director sau contabil. Doar în perioada ianuarie – mai 2020, accesul la sistem a fost obținut de peste 4,9 mii de utilizatori.

 

Potrivit statisticilor CTIF, în perioada de referință cei 50,3 mii de contribuabili persoane juridice au eliberat prin intermediul SIA „e-Factura” peste 8,5 mil. facturi fiscale. În anul 2019, media lunară a numărul de facturi emise prin SIA „e-Factura” a constituit 175 mii, iar media zilnică – circa 8 mii de facturi fiscale. 

 

În primele cinci luni ale anului curent se atestă o dinamică pozitivă a numărului de facturi fiscale recepționate și expediate prin sistemul „e-Factura” de către autoritățile/ instituțiile publice centrale și locale. Conform situației din 31 mai 2020, la sistem aveau acces circa 2,3 mii de autorități și instituții publice care au utilizat de la începutul anului sistemul „e-Factura”, având rolurile de cumpărător și vânzător în cadrul tranzacțiilor economice.

 

CTIF informează că, la 1 iulie curent, va fi lansată versiunea modernizată a SIA

„e-Factura”. Această versiune va aduce multiple beneficii contribuabililor și va asigura operativitatea documentării tranzacțiilor efectuate și simplificarea procesului de creare, semnare și circulație a facturilor fiscale electronice între agenții economici, precum și între autoritățile publice și agenții economici.

 

Avantajul principal al funcționalităților dezvoltate ale SIA „e-Factura”, în special al modulului de integrare a sistemelor de contabilitate ale contribuabililor cu sistemul

vizat prin intermediul aplicației API eFactura, constă în următoarele:

  • acestea vor asigura micșorarea timpului necesar pentru prelucrarea datelor;
  • lichidarea restricțiilor de timp în utilizarea metodelor aplicate;
  • introducerea unor câmpuri noi ce permit identificarea mult mai ușoară și mai operativă a facturilor fiscale în cadrul sistemului.

 

Totodată, sistemul „e-Factura” efectuează automat generarea numărului și seriei facturii fiscale, validarea conţinutului facturilor privind corectitudinea perfectării acestora și a datelor utilizatorilor, minimizând astfel riscurile aferente tranzacţiei economice.

 

CTIF amintește că, în perioada 1 – 30 iunie 2020, desfășoară etapa de testare a SIA

„e-Factura” cu noile funcționalități dezvoltate. Deja sunt înregistrate și configurate cererile de acces pentru 164 de utilizatori din cadrul a 82 de entități, care zilnic testează noile funcționalități ale sistemului și pregătesc platformele proprii privind integrarea sistemelor de evidență contabilă cu „e-Factura” prin intermediul API eFactura. Noile funcționalități ale sistemului vor fi disponibile, din 1 iulie 2020, pentru toți utilizatorii sistemului „e-Factura”.

 

Mai multe informații despre modul de accesare a platformei de test a sistemului pot fi găsite aici

 

Persoanele interesate de utilizarea funcționalităților noii versiuni a sistemului „e-Factura” pot obține consultații apelând Centrul Unic de Apel al SFS 080001525 sau Centrul de apel al CTIF 022 822222.

 


via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.