30
10 2013
1566

Serviciul Vamal a depăşit planul de colectare a veniturilor la bugetul de stat pentru 9 luni ale anului 2013

Impozitele şi taxele vamale colectate de Serviciul Vamal reprezintă un pilon esenţial în realizarea sarcinilor prioritare ale instituţiei, precum şi în asigurarea unei dezvoltări social-economice continue a Republicii Moldova. Pe fundalul unei creşteri a importurilor de circa 10 % în 9 luni ale anului curent faţă de 2012, Serviciul Vamal a realizat încasări cu o creştere de 15%, sau cu 1,3 miliarde lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar faţă de anul 2009 încasările au fost practic dublate, astfel creşterea constituind de circa 95% sau cu peste 5 miliarde lei mai mult. În perioada ianuarie-septembrie a anului curent, volumul de plăţi încasate şi administrate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, a constituit 10 miliarde 325 milioane lei, sau cu 69,4 milioane de lei mai mult decât suma planificată pentru perioada respectivă. Totodată, în perioada vizată autorităţile vamale au reuşit să asigure colectarea TVA la import în sumă de 7 miliarde 207 milioane lei, ceea ce reprezintă cu 13% sau 808 milioane lei mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, iar faţă de anul 2009 cu circa 89% mai mult sau 3389.1 milioane lei. Suma accizelor achitate de către agenţii economici a ajuns în 9 luni ale anului 2013, la 2 miliarde 101.5 milioane lei, depăşind cifra planificată cu 9% sau cu 180,5 milioane lei mai mult. Totodată indicii sunt în creștere comparativ și cu 9 luni ale anului 2012, creșterea constituind - 24% sau 410 milioane lei mai mult, iar față de perioada similară a anului 2009 - 135,6% sau 1209,6 milioane lei. Indici progresivi au fost înregistraţi şi la colectarea taxei vamale constituind în primele 9 luni ale anului 2013 - 720,2 milioane lei, cu 52,7 milioane lei mai mult decît în perioada similară a anului precedent ceea ce constituie o creştere de 8 %, iar față de aceiași perioadă a anului 2009 cu 63,8% sau cu 281,1 milioane lei. La capitolul taxa pentru proceduri vamale au fost colectate 245,9 milioane lei, sau cu o creştere comparativă cu anul trecut de 13%, ceea ce constituie 27,8 milioane lei, iar față de aceiași perioada a anului 2009 creșterea a constituit 77,9% sau 107,7 milioane lei. În perioada respectivă, Serviciul Vamal a continuat să aplice mecanisme de administrare vamală, care să asigure încasarea deplină a taxelor, promovarea conformării voluntare la plata impozitelor prin analiza de risc şi facilitarea traficului legal de mărfuri. Menţinerea trendului ascendent al încasărilor vamale a constituit prioritatea şi tendinţa Serviciului Vamal spre realizarea căreia au fost concentrate toate eforturile şi implementate un arsenal amplu de instrumente de control vamal, ceea ce în final a şi condus la obţinerea rezultatelor scontate prin dublarea încasărilor faţă de perioada similară a anului 2009. Paralel cu mecanismele de control, Serviciul Vamal a dezvoltat şi parteneriatul cu mediul de afaceri, lansînd un dialog public transparent întru identificarea unor noi soluţii de dezvoltare a comerţului internaţional, care să fie totodată în susţinere, dar nu în detrimentul eficienţei controlului vamal. În acest sens au fost implementate noi instrumente de facilitare a traficului internaţional prin simplificarea procedurilor vamale de import/export. În aceste condiţii, reieşind din datele statistice, Serviciul Vamal continuă să înregistreze indici pozitivi şi să menţină trendul crescător al încasărilor vamale, iar facilitările promovate nu vor influenţa sub nici o formă la aplicarea întregului arsenal de mecanisme de control, deoarece adevăratul succes şi indicatorul de performanţă care demonstrează o administrare vamală eficienta este probat prin majorarea constantă a încasărilor vamale.

via www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.