01
04 2021
311

SFS va fi desemnat posesor și deținător al Ghișeului unic de raportare

Persoanele juridice de drept public sau privat, precum și persoanele fizice vor putea depune, în format electronic, rapoartele în adresa instituțiilor de stat, prin intermediul Ghișeului unic de raportare – raportare.gov.md.
 
Conform proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a Ghișeului unic de raportare, elaborat de Ministerul Finanțelor, în calitate de posesor și deținător al acestuia va fi desemnat Serviciul Fiscal de Stat.
 

Ghișeul unic de raportare constituie o platformă informațională de depunere în format electronic a rapoartelor către instituțiile destinatare, în scopul facilitării procesului de raportare la nivel național, precum și eficientizării resurselor de timp și a costurilor aferente.

 

Potrivit proiectului, ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative vor integra, în termen de 36 de luni după ce va fi aprobat proiectul, din contul mijloacelor financiare proprii, serviciile publice electronice și sistemele informaționale pentru depunerea și recepționarea rapoartelor care se prezintă de către agenții economici în adresa instituțiilor de stat destinatare, inclusiv cele în curs de dezvoltare, cu Ghișeul unic de raportare. Acesta va oferi următoarele funcționalități:

  • Înregistrarea și autentificarea utilizatorilor în sistem
  • Crearea, înregistrarea, validarea, semnare, stocarea și expedierea rapoartelor electronice către destinatar
  • Generarea recipiselor în cadrul sistemului
  • Achitarea impozitului pe venit de către persoanele fizice
  • Verificarea statutului rapoartelor create în cadrul sistemului
  • Afișarea mesajelor informative
  • Gestionarea drepturilor de acces personalizate
  • Încărcarea și vizualizarea documentelor în format pdf
  • Încărcarea și descărcarea rapoartelor în fomat xml
  • Generarea datelor statistice.

 

Totodată, Ghișeul unic de raportare va interacționa cu platforma de interoperabilitate MConnect, serviciul guvernamental de autentificare și control MPass, serviciul guvernamental de semnătură electronică Ssign, precum și cu serviciile MLog, MPay și MNotify.

Potrivit datelor, la moment, prin intermediul Ghișeului unic de raportare pot fi depuse în format electronic 131 tipuri de rapoarte către Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică.

 

În nota proiectului se mai menționează că, în vederea eficientizării cheltuielilor publice, autoritățile nu vor mai crea și utiliza servicii similare Ghișeului unic de raportare – raportare.gov.md, acesta fiind un punct comun de acces.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.